Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Konsultantide andmebaasKogemus näitab, et need ühingud, kes on oma tegevusvõimekuste arendamiseks kaasanud spetsialisti väljastpoolt oma ühingut, on tihtipeale eesmärkide saavutamisel ja nende hindamisel olnud märgatavalt edukamad. Selleks, et oma hästi  läbi mõeldud projektiga parimate tulemusteni jõuda ja arendada organisatsiooni tegevusvõimekust, soovitamegi kaasata projekti elluviimisesse konsultante, mentoreid, kes oma teadmiste ja oskustega saavad olla abiks nii projekti kestel mõne tegevuse sisulisel nõustamisel kui hiljem projekti tulemuste mõõtmisel.

 
INFO KÜSKist TOETUSE TAOTLEJALE
 
Pakume omalt poolt valiku konsultantidest, kellel on varasemaid kogemusi ja kompetentsi vabaühenduste nõustamisel. Soovi korral võite kaasata ka teisi nõustajaid, kuid eelnevalt veenduge kindlasti nende kompetentsides. Kui konsultandi kaasamine on KÜSKi esitatud projektis hästi põhjendatud ning roll kirjeldatud, siis on KÜSKil võimalik temaga seonduvad kulud konkreetse projekti raames katta. Konsultandiga peab iga taotleja ise ühendust võtma ja tema sobivuses veenduma. Temaga tuleb sõlmida üksikasjalik töövõtuleping, kus tema roll, töö maht ja töö tulemused on konkreetselt kirjeldatud.
 
Soovitame konsultandiga ühendust võtta juba siis, kui olete arenguvajaduste analüüsi teinud ning hakkate plaanima tegevusi (ette valmistama projekti), et mingit konkreetset võimekust tugevdada. Nõnda on konsultant kaasatud teie arengusse kohe algusest peale ja oskab hiljem aidata teil paremini ka tulemusi ja mõju analüüsida.

NB! Kui soovite abi oma arenguvajaduste analüüsi tegemisel või  saada tagasisidet oma mõtetele koostatava projekti osas, siis on mõistlik küsida  tasuta nõu hoopis maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidelt: http://kysk.ee/maakondlikud-mtu-konsultandid     

 
 
INFO VABAÜHENDUSTE KONSULTANTIDELE-MENTORITELE 

Andmebaas on nüüdseks juba paar aastat olnud avatud ning selle aja jooksul on mitmed kümned vabaühendused oma projektidesse andmebaasist nõustajaid valinud ja kaasanud.

Ka Sul on võimalik andmebaasiga liituda täites ära vastava ANKEEDI. Soovime Sinult, et oleksid valmis panustama vabaühenduste konkreetsete võimekuste arendamisse, näiteks inimeste kaasamise, kommunikatsiooni-, juhtimis-, finantsoskustesse jne. Võid olla mentoriks ka mitmele ühingule. Ole valmis, et ühingu juht/projektijuht soovib Sind kaasata ka juba enne projekti esitamist, et Sinuga koos läbi arutada õiged tegevused oma võimekuse tõstmiseks. Samuti loodame, et oled valmis projekti jooksul temaga mõned korrad maha istuma, et hinnata tema arengut ja ehk vaadata ka tulevikku.  Töö hinnas lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Täidetud ankeet saada aadressile kysk@kysk.eekirjutades e-kirja lühidalt juurde oma motivatsioonist – miks soovid vabaühenduste arenguks oma kompetentsi rakendada.


Vaatame jooksvalt saabunud avaldused üle, hindame Sinu kompetentse ja eelnevaid kogemusi ning sobivusel lisame Sinu andmed loendisse.


Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, e-kiri: Mariliis@kysk.ee,  tel: 655 6423, 521 2422