Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Avalik pakkumine annetusmudeli väljatöötamiseks ja katusorganisatsioonide koolitamiseks

15.11.2010

Lähtudes kodanikualgatuse toetamise arengukava 2010. a. rakendusplaani tegevustest ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja siseministeeriumi vahelisest lepingust kuulutab KÜSK tellijana välja avalikud pakkumised:

1. analüüsiprojekti „Annetusmudelite analüüs ja soovitused organisatsioonidele" elluviija leidmiseks.
2. kodanikuühenduste katusorganisatsioonide tegevussuute tõstmise projekti elluviija(te) leidmiseks.

Pakkumiste lähteülesanded ja esitamise tingimused on kättesaadavad siit.

Pakkumine esitada hiljemalt 10. detsembril 2010.a. kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 10133 Toompuiestee 35. Paberkandjal esitatud pakkumine saadetakse samaks ajaks ka elektrooniliselt.

Lisateave: tel: 6556424, 5082997 e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee (Agu Laius)