Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Avalik pakkumine vabaühenduste kaasava planeerimise võimekuse kasvatamise mudelite analüüsi ja koolituste läbiviimiseks

02.04.2012

Vabaühenduste kaasava planeerimise projektide toetamise taotlusvooru tulemusel on vastavalt taotlusvooru tingimustele ühenduste ja omavalitsuste koostöös valminud 10 kaasava planeerimise mudelit.

Pakkumuse eesmärkideks on:
1.koostatud mudelite analüüsimine koostöös kaasava planeerimise projektide elluviimisel osalenud ühenduste ja omavalitsuste esindajatega;
2.analüüsi tulemusel üldistatud soovitusliku mudeli ja/või juhendi koostamine vabaühendustele ja omavalitsustele arvestades planeeringu tasandit ja selle kohakeskset kaasamisvajadust. Koostatavas mudelis/juhendis tuua välja parimad praktikad, mis oleksid juhendina kasutatavad;
3.vabaühendustele kaasava planeerimise praktiliste koolituste korraldamine.

Pakkumise lähteülesanne ja esitamise tingimused on leitavad SIIT.

Pakkumine esitada hiljemalt 30. aprillil 2012.a. kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 10133 Toompuiestee 35, Tallinn. Paberkandjal esitatud pakkumine saadetakse samaks ajaks ka elektrooniliselt.

Lisateave: tel: 6556424, 5082997 e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee (Agu Laius)