Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Edulood

Oleme 2008. aastast alates toetanud enam kui 1000 Eesti vabaühenduse arendamist kokku üle 13 miljoni euroga. Toetuste jagamisel keskendume enamasti tegevusvõimekuste kasvatamisele. Nii oleme oma toetustega suunanud ühinguid paremini läbi mõtlema näiteks annetuste kogumise, kommunikatsiooni ja juhtimise strateegiaid või aidanud käivitada sotsiaalset ettevõtlust ja avalike teenuste pakkumist. Lisaks võimekuste arendamisele oleme suunanud osa toetusi ka uuenduslike lahenduste käivitamiseks ja kodanikuühiskonna arengule oluliste ettevõtmiste läbiviimiseks. Eraldi tegevussuund on 2013. aastast alates olnud ka kogukonnaühenduste toetamine läbi Kohaliku omaalgatuse programmi (KOPi).

Enam kui tuhande toetuse saanu seas on hulganisti pärleid, ühinguid, kes on oma organisatsiooni arendamisele tuginedes ka Eesti elu edasi viinud, abivajajatele käe osutanud ja nende eest kostnud, erinevaid valdkondi – haridust, inimõigusi, avalikke teenuseid, looduskaitset, sotsiaalset ettevõtlust jpm – eest vedanud ja edendanud ning saanud selles heaks partneriks riigile ja kohalikele omavalitsustele. See edulugude leht ongi mõeldud nende tublide vabaühenduste tunnustamiseks ja teistele eeskuju ning ka õpetuste ja inspiratsiooni jagamiseks.

KÜSKi ja KOPi edulugude lehtedel saab põgusalt tutvuda käputäiega neist ühingutest, kes on kasvanud nii KÜSKi kui teiste toetajate abil, lugeda nende arengulugusid ja huvi korral ise nende kohta edasi uurida. Igast loost võib leida mõne hea iva, kuidas ühe või teise võimekuse arendamisele tähelepanu pööramine või mõne idee kallal järjekindlalt tegutsemine on ühinguid eduni viinud.

KÜSKi toetuste abil kasvanud ühingute lugusid saab näha kõrvalmenüüst või otse siit kysk.ee/kysk-edulood ja Kohaliku Omaalgatuse programmi abil arenenud kogukonnaühenduste lugusid siit kysk.ee/kop-edulood