Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

EV100 Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss

NB! EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss on alates 17. juunist 2019 kuni aasta lõpuni suletud, sest konkursiks ette nähtud toetusraha on lõppenud. 


Konkursi eesmärgiks on arendada Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust ja meie ühingute rahvusvahelisel areenil tegutsemise mõju nähtavust. Ühtlasi on see osa peatse Eesti Vabariigi 100nda sünnipäeva puhul antavatest toetustest kodanikuühendustele ja -algatustele.

Konkursi raames toetatakse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suurürituse korraldamist Eesti liikmesühenduse poolt.

Toetuse taotlemise eelduseks on rahvusvahelise katusorganisatsiooni otsus korraldada suurüritus Eestis. Projekti abikõlblikkuse perioodi esitab taotleja ja otsustatakse iga taotluse korral eraldi. Toetuse maksimaalne määr on 12 000 eurot, kuid mitte rohkem, kui 25% suursündmuse kogueelarvest.

Konkurss kestab ja kulud on abikõlblikud ajavahemikul 1. jaanuar 2016 - 31. detsember 2020.


EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi EV100 sümboolikaga seonduv lisainfo ja logod leiab siit
 
Enne taotlemist soovitame võtta ühendust konkursi koordinaatoriga, et konsulteerida suursündmuse ideed, ajakava ning toetust. Konkursi vastu on suur huvi, mistõttu soovime konsulteerimisega tagada kõigile võrdsed ja parimad võimalused toetuse saamiseks.
 
Tingimustele vastav taotlus tuleb esitada vähemalt kaks, kuid mitte rohkem kui 12 kuud kuud enne sündmuse toimumist allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatuna kas:
  • digitaalselt aadressile kysk@kysk.ee või;
  • paberkandjal kas posti teel saadetuna või käsipostiga tuues aadressile SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) ning lisaks saata taotlus e-kirjaga aadressile kysk@kysk.ee ettenähtud tähtajaks.
EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste ja välisprojektide omafinantseeringu konkursside rahaline maht on kokku 85 000 eurot aastas. Toetusi anname välja taotluste laekumise järjekorras kahe toetussuuna üleselt kuni eelarves vahendeid jätkub.Lisainfo:

     Evelyn Valtin
     Koordinaator

     655 6245; 513 3656
     Evelyn.Valtin[ät]kysk.ee