Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Heade Ideede konkurss

 

Heade ideede konkursi toimimine senisel kujul on alates 15. detsembrist 2015  lõpetatud.

2016. a. veebruarikuust muutub selle nimetus ning hakkab senise avatud konkursi asemel toimima ühiskondlikele probleemide uudseid lahendusi loovate ideede kiirendina. 

Kõik, kes enne 15. detsembrit 2015 taotluse esitasid või projekti ellu viima hakkasid, peavad lähtuma vanadest tingimustest.

 
Toetuse kasutamise aruandlus
 
Toetuse peab esitama lepingus määratud ajaks sisulised ja kuluaruanded koos pangakonto väljavõtetega ning vajalikud lisadokumendid (üks eksemplar projekti väljunditest, näiteks trükised, digitaalsed infokandjad jmt).
Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, e-kiri: mariliis@kysk.ee,  tel: 655 6423, 521 2422