Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Juriidiline nõustamine ja õigusteenused ühendustele

24.05.2010

Hiljuti loodud MTÜ Õigluse Kaitse Ühing pakub oma muu tegevuse raames õigusteenuseid mittetulundusühingutele. Meie juristid on spetsialiseerunud ühinguid puudutavatele teemadele ning kindlasti saame võimalike probleemide korral aidata. Nii pakutakse ühendustele abi järgmistes valdkondades:

• Ühingutega seotud dokumentatsiooni koostamine ja toimingute ettevalmistamine;
• Ühingute tegevusega seotud toetuslepingute koostamine ja sõlmimise nõustamine;
• Ühingute poolt osutatavate teenuse osutamise lepingute analüüs ja koostamine;
•  projektitaotluste ja projektilepingute sõlmimisel osalemine;
• Ühingute tegevusega seotud vaidluste lahendamine ja vajadusel osalemine kohtumenetluses või muudes menetlustes.

Valdkondade loetelu ei ole kindlasti piiratud käesoleva nimekirjaga ja ühingu eesmärgiks on otsida sobiv nõustaja iga probleemi lahendamiseks. Ühingu tegevusvaldkondadeks on täiendavalt juristide vabatahtliku tegevuse vahendamine ning probleemsete õigusvaldkondadega tegelemine ning isikutele õigusabi vahendamine ning osutamine.

Juhul kui Teie mittetulundusühing on huvitatud õigusalasest nõustamisest palume meiega esmaseks kontakteerumiseks ja probleemi selgitamiseks täita järgnev ankeet: http://spreadsheets.google.com/

Loomulikult võib probleemdega pöörduda ka otse meiliaadressil: info@oiglusekaitse.ee

Täiendavat informatsiooni ühingust ja meie projektidest saab aadressil: http://www.oiglusekaitse.ee/