Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Käivitus kodanikuühiskonna arengu ja kodanikualgatuse toetamise „Heade ideede” konkurss

26.11.2008

Kodanikuühiskonna arengule suunatud uuenduslike tegevuste ja kodanikualgatuse toetamise „Heade ideede konkursi” kaudu antakse uuendusliku idee elluviimiseks ühekordset toetust.

Konkursile esitatakse projekti idee maksimaalselt kahel A4 leheküljel järgmiselt:
1. Idee lühikirjeldus
2. Meeskond ja teostajad
3. Eelarve - idee elluviimiseks vajalik ligikaudne eelarve
4. Tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus

Konkursil võivad osaleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilised isikud. Häid ideid võib konkursile esitada pidevalt.

Kord kvartalis otsustab KÜSK nõukogu, milline idee väärib toetust ning eraldab selleks projekti koostamise toetuse.

Vormistatud idee esitatakse digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal ja esitaja poolt allkirjastatuna 1 eksemplaris tähitud kirjaga või käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 35, 10133 Tallinn) ja lisaks elektrooniliselt aadressile kysk@kysk.ee.

KÜSK eelarve „Heade ideede konkursi" maht on ligikaudu 3 miljonit krooni aastas.

Täpsemalt konkursist: http://www.kysk.ee.

Lisateave: Agu Laius, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee, tel 6556424, 5082997