Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kodanikuühiskonna Sihtkapital eraldas toetusi vabaühendustele

16.01.2009

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) teises piirkondlikus ja kodanikuühiskonna integratsiooni taotlusvoorudes toetust saanud ühenduste juhid ja KÜSK juhataja Agu Laius allkirjastasid toetuslepingud.

Piirkondlike mittetulundusühenduste 2008.a. teise vooru esitati 22 taotlust, milles sooviti toetust 3,5 miljoni krooni. Hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas KÜSK nõukogu toetada 16 projekti kokku 2, 4 miljoni krooniga.

Kodanikuühiskonna integratsiooni vooru, mille eesmärgiks on riigikeelest erinevaid suhtluskeeli kasutava elanikkonna kaasamine ühiskonda kodanikuühenduste koostöö kaudu, esitati 11 taotlust, millega sooviti toetust 2,3 miljonit krooni. KÜSK nõukogu otsusel toetatakse 10 projekti 1,76 miljoni krooniga.

"Piirkondlikku taotlusvooru esitati eelmisega võrreldes palju tugevamaid projekte, mille selgeks sihiks on toimiva partnerluse loomine piirkonna mittetulundusühingute ja teiste kaasatud osapoolte vahel. Integratsiooniprojektid olid oma vormistuselt ja sisult nõrgemad, kuid planeeritud tegevused vastavad hästi taotlusvooru eesmärkidele. Nende projektide toel tekivad uued vabaühenduste koostöösidemed Narvas, Paldiskis, Sillamäel, Jõhvis ja mitmes maakonnas, "ütles KÜSK programmide juht Kaja Kaur.

Toetuse saajate täielik nimekiri koos projektide lühikirjelduse ja eraldatud toetussummaga on avaldatud veebilehel www.kysk.ee.

"Esimesel tööaastal olid Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil koosöös siseministeeriumiga märkimisväärsed tulemused ühenduste rahastamise korrastamise ja kodanikualgatuse edendamisel. Alanud aastal avalduvad esimeste projektide ühenduste tegevusvõimekust suurendavad tulemused ning käivituvad uued, veelgi ambitsioonikamad projektid." lisas Agu Laius, sihtkapitali juhataja.

Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile asutati Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2008. aastal. Sihtkapitali eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse kasvule kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Lisainfo:
Kaja Kaur, tel 5220716, 6556423; e-kiri kaja@kysk.ee
Agu Laius, tel 5082997, 6556424; e-kiri agu@kysk.ee