Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kodanikuühiskonna Sihtkapital ootab taotlusi vabaühenduste tegevusse vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvooru

03.05.2012

Taotlusvooru raames toetatakse vabaühenduste tegevuses püsivalt osalevate vabatahtlike oskuslikule kaasamisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on:
- vabaühenduste tegevuses enamate, sh senisest erineva profiiliga vabatahtlike teadlik kaasamine ja kinnistamine;
- vabatahtlike leidmise, juhendamise ja motiveerimise suutlikkuse kasv vabaühendustes;
- vabatahtliku tegevuse olulisuse teadvustamine ühiskonnas.

Toetatava projekti eelduseks on vabaühenduse poolt eelnevalt koostatud vabatahtlike värbamise kava, mis esitatakse taotlusvormi sees. Toetatava projekti tulemusena peab vabaühenduses käivituma regulaarne vabatahtlike kaasamine ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele kaasaaitavatesse tegevustesse ning nende kinnistamine ühingu tegevusse.

Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 6500 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti eelarve abikõlblikest kuludest.

Teave toetustingimuste kohta, taotlusvormid ning muu taotlusvooru info leitav SIIT.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 22. augustiks 2012.a kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal. Paberkandjal esitatud klammerdamata taotlus saadetakse või tuuakse käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 35, 10133 Tallinn) ning lisaks saadetakse taotlus koos eelarve ja lisadega e-kirjaga aadressile kysk@kysk.ee ettenähtud tähtajaks.

NB! Taotlusvooru infopäevad ja ka põhjalikumad koolitused soovijaile toimuvad juunikuus. Niipea kui oleme kuupäevad ja kohad kooskõlastanud, anname kindlasti kodulehel täpsemalt teada.

Lisateave: tel 655 6423, mariliis@kysk.ee (Mari-Liis Dolenko) või katrin@kysk.ee (Katrin Barnabas).