Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kodanikuühiskonna Sihtkapital tegi ringi ümber esimesele tegevusaastale

20.04.2009

17.aprillil tähistas KÜSK oma esimest tegevusaastat aastakonverentsiga, mis algas näituse ülespanekuga. Kasulikku infot jagasid Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Naabrivalve, SA Dharma, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja mitmed teised. Eesti Maarahva Teabetubade Ühing tutvustas e-tiigreid projektis "Väinamere sõlg" läbi meeleoluka fotogalerii. SA Pärnu Vabahariduskeskuselt oli võimalik sümboolse rahatähe eest osta usaldust, tänulikkust, armastust ja teisi igapäevaeluks vajalikke emotsioone.

Piduliku päeva sõnavõtud olid lühikesed ja konkreetsed. KÜSK nõukogu esimees Tiit Riisalo märkis, et KÜSK toetused kannavad üle Eesti sõnumit: Eesti on täpselt nii hea, kui heaks me ise viitsime teha. Siseministeeriumi rahvastiku ja regionaalala asekantsler Karl Laas toonitas, et Kodanikuühiskonna Sihtkapitali näol peab tekkima uus kvaliteet kodanikuühenduste rahastamisel. Sihtkapitali juhataja Agu Laius andis lühiülevaate esimese aasta protsessidest. KÜSK programmide juht Kaja Kaur tegi kokkuvõtte toetustegevusest. Järgnesid head näited, mis olid eriilmelised, kuid väga innustavad kogemused sihtkapitalilt toetust saanud organisatsioonidelt.

Karin Kruusmaa Peipsi Koostöö Keskusest tõi kuulajateni sõnumi, et Peipsi ääres on ainuomane ajaloo- ja kultuuripärand, mida tuleb säilitada ja tutvustada tulevastele põlvedele.

Lilian Freiberg ja Kaili Preismann Karula Hoiu Ühingust kutsusid rahvast koostööle läbi projekti tutvustava regilaulu ja meelitasid lummavate piltidega kaunist Valgamaast.

Aime Vilu Liikumisest Kodukant esitas külavanemate projektide koondi 5 projekti baasil ja lisas selgust mõistele "projekt", mis tema sõnutsi on see, kui arutu paneb tahtejõuetu tegema võimatut.

Heidi Paabort Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest tõdes rõõmuga, et KÜSK toetuse mõjul on algatatud 5 uut koostööprojekti, esitatud pöördumisi haridus- ja teadusministeeriumile, osaletud esmakordselt noorsootöö riikliku rakenduskava (2009- 2010) ettevalmistamisel.

Vassili Golikov ja Taisi Valdo Sillamäe Lastekaitse Ühingust näitasid läbi lühifilmi, kuidas nad koos partneritega tõstavad sihtgruppide teadlikkust ja informeeritust laste õigusi ja heaolu puudutavates küsimustes.

Eva Truuverk MINU EESTI toimkonnast kutsus üles ühiselt mõtlema, kuidas Eestimaa saaks tegusate inimeste abil paremini kasvada.

Jana Trink Pärnu Vabahariduskeskusest viis läbi KÜSK-teemalise minimälumängu tutvustamaks põnevat kaasamisprojekti "TARKUSE RiNGID".

Ametliku osa võttis regionaalminister Siim Kiisler kokku sõnadega: "See päev ja need ettekanded andsid kindlust, et KÜSK on oma tegevuses olnud edukas".

Päev lõppes dünaamilises muljeteringis, kus jätkus nii kogemuste vahetamine kui uute kontaktide loomine. Majast lahkudes jäid kõrvu ühe organisatsiooni esindaja sõnad: „Esinemine pani ikka hääle värisema ja südame põksuma, aga tore oli olla koos ja kohtuda erinevate inimestega, kes teevad samamoodi kogu hingest tööd kogukonna heaks."

KÜSK aastakonverentsi mahtus vaid väike osa sihtkapitali tegevusest ja käimasolevatest projektidest. Päev andis kinnitust, et esimene aasta on olnud väga kiire ja töörohke, kuid lühikese aja jooksul on meeskonna tööga, paljude inimeste kaasabil ning riigi toel jõutud sisuka tulemuseni.