Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile esitati kogukonnaelu ja koostöö taotlusvooru 74 projekti, mille kogumaht on ligi 14,5 miljonit krooni

29.01.2010

28. jaanuaril lõppes kodanikuühenduste tegevusvõimekuse programmi raames piirkondlike ühenduste järjekordse vooru taotluste vastuvõtt. Sihtkapitalilt soovitakse toetust 12,2 miljonit krooni. Programmi vahendite maht on 3,5 miljonit krooni.

Taotluseid on saabunud kogu Eestist nii suurematelt kui väiksematelt organisatsioonidelt, mis näitab ühenduste valmisolekut ja huvi kohapealseks koostööks. Rõõmustav on, et sihtkapitali taotlemisvõimaluse on enda jaoks avastanud ka venekeelsed ühendused.

Samas on endiselt probleeme taotluste tähtaegse esitamisega, kuigi ettevalmistusaega oli seekord pikalt. Kuus taotlust esitati hilinenult, mitmel olid puudulikult esitatud dokumendid.

Positiivseks üllatuseks oli aktiivne digitaalne taotluste saatmine - 58 % taotlustest esitati digitaalselt allkirjastatuna.

1.-8. veebruarini toimub taotluste tehniline läbivaatamine, mille tulemustest teavitatakse ainult neid taotlejaid, kes ei läbinud tehnilise hindamise vooru. Programmi tingimustele vastavad ja korrektselt vormistatud taotlused lähevad edasi sisulisele hindamisele. Lõplikud otsused taotluste osas langetab KÜSK nõukogu 19. märtsil.

KÜSK missiooniks on aidata organisatsioonide, innovaatiliste ideede ja tegevuste rahastamise kaudu kaasa Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele, kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna ja kodanikuühiskonna kujundamisele.

Lisateave:
Kaja Kaur
KÜSK programmide juht
Tel 655 64 23, 52 20716
Kaja.kaur@kysk.ee