Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile esitati sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru 44 projekti, mille kogumaht on ligi 19,5 miljonit krooni

19.11.2009

18. novembril lõppes kodanikuühenduste tegevusvõimekuse programmi raames sotsiaalse ettevõtluse taotluste vastuvõtt. Sihtkapitalilt soovitakse toetust 15,5 miljonit krooni. Programmi vahendite maht on 6,5 miljonit.

Perioodil 19.-26. november toimub taotluste tehniline läbivaatamine, tulemustest teavitatakse ainult neid taotlejaid, kes ei läbinud tehnilist vooru. Programmi tingimustele vastavad taotlused lähevad edasi sisulisele hindamisele, mida teostavad eksperdid detsembrikuu jooksul. Lõpliku otsuse taotluste toetamise osas langetab KÜSK nõukogu 2010.a. jaanuari alguses.

Sotsiaalse ettevõtlusena käsitletakse antud taotlusvoorus mittetulundusühenduste poolt soovitud sotsiaalsete ja keskkonnamuutuste saavutamiseks ettevõtluspõhimõtetel rajanevate tegevuste ning püsiva omatulu teenimise meetmete käivitamist.

KÜSK missiooniks on aidata organisatsioonide, innovaatiliste ideede ja tegevuste rahastamise kaudu kaasa Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele, kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna ja kodanikuühiskonna kujundamisele.

Lisateave:
Kaja Kaur
KÜSK programmide juht
Tel 655 64 23, 52 20716
Kaja.kaur@kysk.ee