Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Aruannete esitamine: kevad- ja sügisvoor 2017


Alates 16.11.2017 tuleb kõik KOP toetustega seotud aruanded esitada maavalitsuse asemel SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). 

 
Aruanded palun saata ühingu allkirjaõigusliku isiku digiallkirjaga aadressile kop@kysk.ee
 
Palume saata õige vooru sisu- ja kuluaruanne õige meetme vormil. Samuti palume lisada aruandele pangakonto väljavõte projekti kulude kohta. Kuludokumente koos aruandega esitada ei tule.
 
 

Aruandevormid:

Sügisvoor 2017

Kogukonna areng (meede 1)  
Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine (meede 2)  
KÜSK on samuti teie kontaktisikuks juhul, kui soovite teha projekti aja- ja tegevuskavas või eelarves muudatusi või saada nõustamist projekti elluviimise osas. 
 
Abimaterjalid 2017. aasta projektide elluviimise ja aruande esitamise kohta:
   
 

Toetuse kasutamise teavitustekst ja logod

NB! kehtib üksnes KOP 2013-2017 voorudest toetust saanud projektidele!

Toetuse kasutamisest tuleb toetuse saajal avalikkust teavitada (näiteks oma veebilehel või mõnes aktiivses sotsiaalmeedia kanalis). Lisaks tuleb üritustel, trükistel, materjalidel, veebilehel sobivasse kohta paigutada programmi logo ja/või viide: „Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“
 

Lisainfo: 


Tarmo Treimann; tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652. 

Sisulist abi aruande koostamisel saab ka oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.