Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Konkurss sotsiaalse ettevõtluse ja delegeeritud avalike teenuste osutamise arenguprogrammi läbiviija leidmiseks


KÜSK pakub 20 000 eurot arenguprogrammi väljatöötamiseks ja läbiviimiseks, mis kasvataks vabaühenduste ja partneromavalitsuste valmisolekut teha koostööd sotsiaalses ettevõtluses ja delegeeritud avalike teenuste osutamisel.

Arenguprogrammis peab iga osalev vabaühenduse ja omavalitsuse koostööpaar töötama välja ühe  partneritena käivitatava idee. Samuti peab arenguprogramm andma teadmised ja looma eeldused, et see idee viidaks vabaühenduse poolt ellu sotsiaalse ettevõtluse vormis.

Arenguprogramm peab olema suunatud minimaalselt 6 erineva avalikes huvides tegutseva vabaühenduse tegevjuhile või juhatuse liikmele ning nende partneromavalitsuste esindajatele. Arenguprogrammis osalevad ühingud peavad olema vähemalt 4 erinevast maakonnast.

Konkursile esitatav pakkumine peab sisaldama:
  • arenguprogrammi eesmärgi saavutamiseks vajalikku metoodika kirjeldust,
  • arenguprogrammi plaanitavaid tulemusi ning selle läbiviimise aja- ja tegevuskava,
  • osalejate valimise meetodite ja kriteeriumite kirjeldust,
  • kulude kalkulatsiooni,
  • pakkuja lühitutvustust ja loetelu aastatel 2014-2017 läbiviidud võrreldava sisuga lepingutest,
  • arenguprogrammi ellu viiva meeskonna tutvustust.
Soovime et pakutav arenguprogramm ei koosneks ainult koolitustest, vaid sisaldaks nii iseseisva õppimise kui ka omavahelise kogemuse jagamise komponente. Samuti soovime, et osalejad hindaksid 6 kuud pärast arenguprogrammi lõppu selles osalemise mõju oma organisatsioonile.

Pakkujaks ja arenguprogrammi läbiviijaks võivad olla juriidilised isikud.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 4. detsember 2017 kell 15.00. See tuleb esitada elektrooniliselt aadressil kysk@kysk.ee või saata paberkandjal Toompuiestee 33a, Tallinn 10149.

Parima valitud arenguprogrammi pakkujale anname selle teostamiseks 20 000 eurot.

Esitatud pakkumisi hindab KÜSKi poolt kokku pandud hindamiskomisjon.

Hindamiskriteeriumid, täpsemad nõuded pakkumisele ja pakkujale leiate siit.


Arenguprogrammi tulemusena soovime saada tagasisidet nii vabaühenduste kui sotsiaalsete ettevõtete ja/või avalike teenuste osutajate ning omavalitsuste vajadustest ja ootustest. Samuti teeme sellest järeldusi tulevaste arenguprogrammide ettevalmistamise ja läbiviimise kvaliteedi parandamiseks ning teemade ja ülesehituse kohta.
 
Lisainfo:
Agu Laius, agu@kysk.ee, 655 6424; 508 2997