Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kevadvoor 2017


Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Taotluste esitamise tähtaeg: 03. aprill 2017.a. kell 16:30.

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 03.04.2017).
 
 
Kogukonna areng (meede 1)
Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine (meede 2)
Alates 16.11.2017 tuleb kõik KOP toetustega seotud aruanded esitada maavalitsuse asemel SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). 

Aruanded palun saata aadressile kop@kysk.ee
KÜSK on samuti teie kontaktisikuks juhul, kui soovite teha projekti aja- ja tegevuskavas või eelarves muudatusi või saada nõustamist projekti elluviimise osas.  
 
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652  ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.