Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Kuidas elavad kodanikuühendused?

23.08.2010

7. septembril algusega kell 14.00 toimub Nordic Forum hotelli Arcturuse saalis KÜSK toetusel Tallinna Ülikooli Kodanikeühiskonna uurimis-ja arenduskeskuse koostatud uuringu „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2009/2010“ esitlus.

EKAKi heakskiitmisest alates on paranenud kodanikeühenduste võimalused avalikus arutelus osalemiseks ja huvide esindamiseks erinevatel tasanditel, nende kaasatusotsuste tegemistesse. Kuid viimaste aastate vähenevad ressursid ning juba professionaliseeruvate organisatsioonide kasvavad kohustused esitavad senistele arengutele tõsise väljakutse.

Tekib küsimus, missugused on kodanikualgatuslike organisatsioonide võimalused muutustega toimetulekuks, nii et see ei ohustaks juba saavutatut. Millised toetusmehhanismid on neile kättesaadavad ja millest tunnevad organisatsioonid oma eesmärkide realiseerimisel puudust? Missuguses suunas areneb kodanikualgatuslik sektor tervikuna ja kuidas edenevad koostöösuhted ühiskonna teiste osadega?

Uuring püüab neile küsimustele vastuseid anda.

Osalejate arv on piiratud, mistõttu oma osalemisest palume teada anda aadressil kysk@kysk.ee kuni 1. septembrini.