Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Küpros kaalub Kodanikuühiskonna Sihtkapitali mudeli rakendamist

05.12.2008

European Center for Not-for-Profit Law ja Küprose UNDP Action for Cooperation and Trust kutsel osales Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja novembri lõpus Küprosel toimunud konverentsil, kus arutati kodanikuühiskonna õigusliku ja regulatiivse raamistiku üle. Kuulajaskonnaks olid Küprose ministeeriumite ja kodanikuühenduste esindajad, kes töötavad leidmaks Küprose jaoks parimaid lahendusi kodanikuühiskonna arenguks.

Sihtkapitali juhataja esines ettekandega tutvustades Eesti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali loomise lähtealuseid, olemust ja seniseid praktilisi kogemusi. Paneeldiskussioonil arutati kodanikuühenduste rahastamise erinevate mudelite üle: kas see on riigiameti roll nagu see on korraldatud Horvaatias või iseseisva fondi roll Eesti näite alusel.

Erilist tähelepanu pälvisid Eesti mudeli juures asjaolud, et Eestis on tegutsetud väga strateegiliselt ja süsteemselt EKAK-i alusel, et riigieelarvest tulev rahastamine on suunatud ühenduste tegevusvõimekuse tõstmiseks ning et pooled sihtkapitali nõukogu liikmed esindavad ühinguid.