Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK analüüsib tehtut ja seab uusi sihte

25.06.2009

31. mai seisuga lõppesid 2008. aastal regionaalministri haldusalas asutatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) kahe taotlusvooru toetatud projektid ning kahe taotlusvooru projektide esimene etapp.

Piirkondliku taotlusvooru I periood - toetati 13 projekti 2,59 miljonit krooniga.
Üleriigiliste ühingute taotlusvooru I periood - toetati 18 projekti 5,4 miljoni krooniga.
II piirkondlik taotlusvoor - toetati 46 ühingu 16 projekti 2,4 miljoni krooniga.
Taotlusvoor „Integratsioon kodanikuühiskonnas" - toetati 24 ühingu 10 projekti 1,76 miljoni krooniga.

Kokku said toetust 101 mittetulundusühingut ja sihtasutust, neist 30 ühingu osas kaalutakse esimese perioodi tulemuste põhjal toetuse jätkamist kuni järgmise aasta maini. Lisaks toetati veel mitmeid heade ideede konkursi projekte 3,4 miljoni krooniga ning kahte kodanikuühiskonna uuringut 0,7 miljoni krooniga.

Projektijuhtide tagasiside KÜSK taotlusvoorude tingimuste, taotlus- ja aruandevormide ning töökorralduse osas oli kokkuvõtvalt positiivne ja asjalik:

- Nõudmised on kõik õiged. See peabki nii olema, kui tahetakse, et taotlusvoor õnnestuks. Taotlejatel võib endil olla raskusi seetõttu, et veel pole harjutud nii konkreetsete ja täpsust nõudvate dokumentidega.

- KÜSK nõuded on arusaadavad, tunda on et koostajad on ise pikka aega toimetanud ühendustes ja on tuttavad projektikirjutamise, nende läbiviimise ja aruandlusega.

- KÜSK-i nõuded on põhjalikud ja ehk ka ranged, võrreldes teiste sihtkapitalidega. Vormide koostamisel on aga vaeva nähtud, et neid pärast täita oleks kergem.

- Kuluaruanne on esmapilgul harjumatu, kuid lähemalt tutvudes selgus, et vorm on tehtud väga lihtsaks - palju on taotleja eest ära tehtud. Mugav ja ülevaatlik. Aruande vorm on loogiline ja projekti tegijatele kasulik enda jaoks kokkuvõtte tegemisel.

- Positiivne on see, et ei pea saatma koos aruandega kõikvõimalikke koopiaid, vaid KÜSK-i esindaja on valmis ise tulema nendega kohapeale tutvuma. Negatiivse poole pealt nimetaksin liig lühikest aega aruande koostamiseks.

- Nõuded väga lihtsad ja selged. Projekti kausta loomine on väga hea jälg ka tuleviku tegijate tarbeks - kohe näha, millega eelnevalt on tegeletud ja kuidas antud projekt lõpuks välja tuli.

- Need inimesed, kellega oleme suhelnud, on väga abivalmid, samas kogesime ka, et igasuguse kahtluse korral toetuse kasutamise korrektsuse suhtes on KÜSK reaktsioon kiire ja jõuline.

- Tunneme ennast partnerina, mitte alluvana. Meeldiv oli lepingu allkirjastamine, ei olnud enne kogenud.

- Tööstiil on väga hea: paraja distantsiga, ent samas lähedal. Korraga nii usalduslik kui ka kontrolliv. Asjalik-sõbralik-hooliv toetav-inspireeriv.

- Kõik pöidlad püsti. Küsimustele oleme saanud alati vastused kõige kiiremas korras, mis on äärmiselt meeldiv olnud. Samuti on büroo olnud vastutulelik nii kohtumiste kui ka muudatuste osas projektis. Mainimata ei saa jätta ka siirast huvi organisatsioonide ning nende projektide vastu.

- Väga viisakas ja ülimalt abivalmis. Kiire ja asjalik asjaajamine, mida enamike fondide juures ei kohta. Väga rahul!

- Väga hea, et selline organisatsioon loodi, kuna kodanikuühiskonna tugevdamiseks on oluline toetuse saamine, ning kui on loodud täpselt sellel eesmärgil loodud organisatsioon, siis võimaldab see kodanikuühiskonda aktiviseerida.

- See on meie jaoks esimene projekt, kus me saime investeerida ka oma liikmetesse - ühised meeskonnakoolitused ja väljasõidud on ühe vabatahtlikkusel põhineva organisatsiooni jaoks hädavajalikud, et hoida alles ja ka tõsta oma liikmete ja vabatahtlike indu ja tahet panustada meie tegevusse.

- Usaldusväärsuse kasv on märgatav iga suuremahulise projekti tulemusliku töö puhul. Samuti aitavad riiklikul tasandil rahastatud projektid oluliselt tõsta organisatsiooni mainet. Koostööpakkumisi kolmanda sektori arendamise suhtes on tulnud oluliselt juurde.

- Jäime väga rahule kogu projekti käiguga, alates taotluse vormistamisest kuni aruandluseni välja. Positiivseks kogemuseks oli KÜSK aastakonverents. Hea on teada, mida teised teevad ja ammutada häid ning uusi mõtteid. Äärmiselt meeldivad kogemused suhtlemisel KÜSK-i töötajatega - kiirus, kompetentsus, lihtsus, viisakus, vastutulelikkus. KÜSK-il on meeldivalt soe aura.

- Loodan et tulevikus muutub KÜSK riigi põhiliseks ja suurimaks fondiks. Hasartmängu Nõukogu poolt toetatavad projektid pole läbipaistvad ja seda suunavad poliitikud. KÜSK on poliitilistest tõmbetuultest puutumata.

- Tuginedes kogemustele erinevate programmide taotlus- ja aruandlusdokumentatsiooniga võime öelda, et KÜSK poolt pakutu on üks parimaid ja kasutajasõbralikumaid.

- Kuna tegemist on kodanikuühiskonna sihtkapitaliga, mille tegevuse eesmärk on aidata areneda ja kasvada tugeval kodanikuühiskonnal, siis oleks parim tulemus see, kui sihtkapitali töötajad teeksid ka ise projektide põhjal selliseid sisulisi aruandeid, millest oleks võimalik teada saada, missugused head võimalused on kodanikuühiskonna arengut edasi viimas ja millised suured probleemid takistamas. Kui probleemid on ühised ja korduvad, saaks KYSK teha ettepanekuid näiteks kuni seadusemuudatuse ettepanekuteni välja. Head näited oleksid aga abiks uutele taotlejatele. Selline tagasiside oleks väga abiks.

KÜSK büroo analüüsib projektide aruandeid ja tagasisidet ning esitab kokkuvõtted 3. juulil toimuvale nõukogu koosolekule. Nõukogu otsustab tulemuste põhjal ka kaheaastaste projektide toetamise jätkamise. Lisaks arutab KÜSK nõukogu ka 2010. aastal avatavate taotlusvoorude teemasid ja põhimõtteid.

Info: Agu Laius, tel. 5082997; e-kiri: agu@kysk.ee