Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK heade ideede ja reisitoetuste konkursid jätkuvalt avatud

08.02.2010

Heade ideede konkursi raames on seni toetatud 15 organisatsiooni tegevust, kõik projektid on olnud edukad ja tulemuslikud. Reisitoetuste konkursi raames on toetatud 9 kodanikuühiskonna esindaja osalemist rahvusvahelisel üritusel, tutvustamaks Eesti kodanikuühiskonna tegemisi. Heade ideede projektide ning reisitoetuste saajatega on võimalik tutvuda KÜSK kodulehel.

Head ideede konkursi kaudu toetatakse avalikkusele suunatud Eesti kodanikuühiskonna arengut edendavaid sotsiaalseid muutusi taotlevaid uudseid ja uuenduslikke lähenemisi ja lahendusi pakkuvaid kodanikualgatusi.

Häid ideid võib konkursile esitada pidevalt. Taotlemine toimub kahes etapis. Kõigepealt esitab taotleja etteantud vormil idee lühikirjelduse, KÜSK nõukogu toetava vastuse korral on idee esitajal projekti koostamiseks aega 1 kuu, seejärel otsustatakse projekti lõplik rahastamine.

Konkurss on jooksvalt avatud, kuni programmi eelarves vahendeid jätkub. Konkursi rahaline maht on ligikaudu 1, 5 - 2 miljonit krooni aastas.

Konkursi uuendatud tingimused ja taotlusvormid asuvad SIIN.

Reisitoetuste konkursi kaudu on mittetulundusühingute, sihtasutuste esindajatel ning kodanikuühiskonna uurijatel võimalik esitada taotlusi reisikulude katmiseks. Taotlejal peab olema üritusel kandev roll (Eesti kodanikuühiskonna alaste ettekannete, esitluste tegemine, töörühmade juhtimine vms).

Konkurss on jooksvalt avatud, kuni programmi eelarves vahendeid jätkub. Konkursi rahaline maht on ligikaudu 0,3 miljonit krooni aastas.

Konkursi tingimused ja taotlusvormid asuvad SIIN.

Lisateave:
Merlin Sepp
Programmide koordinaator
tel: 6 556 245; 53 016 866
e-kiri: Merlin.Sepp@kysk.ee