Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK infopäevad piirkondlikele ühendustele

15.10.2009

KÜSK infopäevad piirkondlikele ühendustele taotlusvooru "Kogukonnaelu ja koostöö arendamine" raames (taotluste esitamise tähtaeg: 28.jaanuar 2010).
 
Linn Kuupäev Kellaaeg Koht 
Tallinn

Eelregistreerimine: kysk@kysk.ee
Kolmapäev, 21.10.09 14.00 - 16.30 Eesti Puuetega Inimeste Koda  Toompuiestee 10, Tallinn
Tartu

Eelregistreerimine: mariina.laineste@tartu.bas.ee või tel. 74 28 491
Neljapäev, 22.10.09 13.00 - 15.30 SA Domus Dorpatensise maja Raekoja pl 1/Ülikooli 7 ( II korus)
Haapsalu

Eelregistreerimine:
mariliis@lak.ee või  tel. 47 35 538 , 55 88 207
Teisipäev, 27.10.09 14.00 - 16.30 Läänemaa Arenduskeskus  Lihula mnt 3 (III korrus), Haapsalu
Jõhvi

Eelregistreerimine:
Krista.pedak@ivek.ee või tel 5087472
Neljapäev,
29.10.09
14.00 - 16.30 Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuses
Pargi tn 27, Jõhvi
Pärnu

Eelregistreerimine:
krista@peak.ee või tel 555 33 990
Neljapäev,
10.12.09
13.00 - 15.30 Pärnu maavalitsuse 5.korruse saalis
Akadeemia tn 2, Pärnu
Taotlusvooru eesmärgiks on kodanikuühenduste (mittetulundusühingud, sihtasutused) organiseerumise ja koostöö kaudu suurema ühise tegevusvõimekuse saavutamine piirkonna elu korraldamisel ja avalike poliitikate mõjutamisel.
Taotlemise kord ja tingimused SIIN.

Toetatavad tegevused
1. KÜSK toetab koostööd ja partnerlust. Oodatakse projekte, mille eesmärgid on kooskõlas EKAK ja KÜSK üldeesmärkidega ning on suunatud kodanikuühenduste omavahelise koostöö ja kaasamise edendamisele piirkondades.

2. Toetatavateks tegevusteks on:
- konkreetses piirkonnas avalikes huvides tegutsevate ühenduste omavahelise (ja/või avaliku võimuga) sisulise koostöö käivitamine või süvendamine;
- kogukonnaelu ja kogukonna koostööd edendavate innovaatiliste ideede käivitamine;
- Minu Eesti mõttetalgutel arutatud (vt www.minueesti.ee) oluliste kohalike ideede elluviimine ühistegevuse kaudu.