Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK nõukogu otsustas vabaühenduste eestkostevooru toetused

06.04.2009

KÜSK kodanikuühenduste eestkoste taotlusvoorus, mille toetuste mahuks oli 5 miljonit krooni, laekus kokku 47 taotlust, millega sooviti toetust ligi 20 miljonit krooni.

Üks taotlus esitati hilinenult, 5 taotlust ei läbinud tehnilist hindamist ja ei esitatud ekspertidele sisuliseks hindamiseks.

Sisulise hindamise käigus hindasid iga taotlust vähemalt 3 eksperti vastavalt kehtestatud hindamiskriteeriumitele. Hindamiskomisjoni töö tulemustele tuginedes otsustas KÜSK nõukogu toetada pingerea 15 esimest projekti kokku 4,93 miljoni krooniga.

"Taotluste koostamise tase on võrreldes eelmiste kordadega oluliselt paranenud, kuid paljud taotlused kahjuks ei vastanud sisuliselt taotlusvooru eesmärkidele." ütles sihtkapitali juhataja Agu Laius, ning lisas: "Kodanikuühendustel tasuks üle vaadata oma põhikiri ja tegevusstrateegia ning vajadusel kavandada seal ka eestkosterolli kandmine. Taotlusvoorus aga esitasid projekte ka ühingud, kes seda rolli oma tavategevusena ei kanna."

"Toetust said mitmed valdkondlike koostöövõrgustike eestkosteorganisatsioonid", ütles sihtkapitali programmide juht Kaja Kaur ning lisas: " KÜSK toetuse abil süveneb elanikkonna teadlik kaasamine poliitikate kujundamisse, paraneb laste õiguste ja kaitse tagamine, suureneb e-demokraatia kohalikul tasandil ja edenevad mitmed teised huvide kaitsmise võimalused".

Toetuse saajate täielik nimekiri, eraldatud toetussummaga on avaldatud veebilehel www.kysk.ee.

Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile asutati Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2008. aastal. Sihtkapitali eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse kasvule kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Lisateave:
Kaja Kaur
programmide juht
Tel. 6556 423, 5220716
e-post: kaja@kysk.ee