Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK nõukogus

19.01.2009

Siseminister asutajaõiguste teostajana määras Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogusse 2 uut liiget: Tiina Tamm, rahandusminsiteeriumi asekantsler ja Karl Laas, siseministeeriumi asekantsler, kes vahetavad välja senised ministeeriumite esindajad nõukogus.

KÜSK nõukogu kinnitas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali strateegia, sihtkapitali hindamispõhimõtted ja - mõõdikud ning programmid ja programmide rakendamise dokumendid. Need on KÜSK töö aluseks ja olulised ka sihtkapitalist toetuse taotlejatele, kuna nendest lähtudes korraldatakse kõik taotlusvoorud ja konkurssid.

Otsustati heade ideede konkursi raames toetada Teeme Ära meeskonna "Minu Eesti" ideed. Toetuse täpne maht selgub projekti esitamisel sihtkapitalile.