Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK täpsustas toetuste andmise korda ja tingimusi

25.05.2009

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu on vastu võtnud dokumendid, mis täpsustavad sihtkapitali toetuste andmise ning vaiete esitamise korda ja tingimusi (vt http://www.kysk.ee).

Selgemalt on avatud taotlusvooru ettevalmistamine ja väljakuulutamine. Konkreetsemalt on määratud projektide hindamise protsess ja fikseeritud toetuse kasutamise aruandlus, järelvalve, kontrollimine ja hindamine.

Olulisemateks uuendusteks on projektide kestus, mis nüüd määratakse abikõlblikkuse perioodi ja selle perioodil tehtud kulude ning lisaks kuluarvete laekumiseks ja ülekandmiseks vajaliku abikõlblikkuse perioodile järgneva 30 lisapäeva kaudu.

Konkretiseeritud on tingimusi abikõlbliku taotleja määramisel. Senistele tingimustele lisaks kehtestatud nõue, et taotleja põhikiri, juhatuse koosseis ja viimane kinnitatud majandusaasta aruanne peavad olema avaldatud taotleja kodulehel. Sellega soovib KÜSK saavutada taotlejate läbipaistvust ja vastutavust oma ühingu tegevuse eest.

Kui seni ei olnud piisavalt selged heade ideede projektide menetlemise reeglid, siis antud dokumentides on ka need üheselt mõistetavalt sätestatud.

KÜSK nõukogu poolt sätestas ka korra, kuidas taotlejad saavad KÜSK otsuseid vaidlustada.

Nõukogu kehtestatud täpsustatud kord ja tingimused rakenduvad ka seniste taotlusvoorude 2-aastaste toetuste teise perioodi projektidele.