Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK tegevus on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu

06.01.2011

KÜSK on töötanud ligi kolm aastat ning on saanud oma tegevuse kohta positiivset tähelepanu nii Eestist kui ka kaugemalt.

25.-26. novembril 2010.a. osales korraldajate kutsel Budapestis Ungaris rahvusvahelisel konverentsil „Government-civil society relations: Benefits and challenges of supporting civil society" KÜSK programmide koordinaator Merlin Sepp, kes tutvustas KÜSK ajalugu, ülesehitust ning tööd. Alari Rammo EMSList tutvustas lisaks üldisemalt ühenduste rahastamise olukorda, probleeme ning väljakutseid. European Center for Not-for-Profit Law poolt Montenegro Valitsusele koostatavasse rahvusvahelisse uuringusse vabaühenduste rahastamisest on lisaks Horvaatiale, Ungarile, Makedooniale ja Ühendkuningriigile kaasatud ka Eesti, eelkõige rahastamise korrastamise kontseptsiooni ning KÜSK näidetega.

25.-26.11.2010 osales Aserbaidžaani Välisministeeriumi kutsel KÜSK-i poolt lähetatuna Bakuus rahvusvahelisel konverentsil „Kodanikuühiskonna areng ja valitsusväliste organisatsioonide riiklik rahastamine: parimad praktikad ja uued võimalused" Annika Uudelepp Praxisest, kus ta tutvustas Eestis ühenduste riigieelarvest rahastamise praktikaid, sh KÜSK tööd ning avalike teenuste delegeerimist vabaühendustele. Konverentsi korraldas Aserbaidžaani Vabariik (presidendi juurde moodustatud Valitsusväliste organisatsioonide riikliku toetamise nõukogu ja Välisministeerium) koostöös rahvusvaheliste organisatsioonide ja partneritega (nagu UNDP, OSCE; OSI jne).

2010. aasta detsembri alguses viibisid Kaja Kaur ja Agu Laius Albaania Kodanikuühiskonna Toetusagentuuri kutsel ja Saksa konsultatsioonifirma GOPA Consultants korraldusel ja vahendusel Tiranas nõustamas sealset kodanikuühiskonna toetusfondi organisatsiooni strateegia ja toetuste otsustamise alusdokumentide koostamisel, töö korraldamisel ning agentuuri töötajate koolitusvajaduste väljaselgitamisel.

Eraldatavate vahendite mahult KÜSKiga võrreldav Albaania Kodanikuühiskonna Toetusagentuur asutati toetudes KÜSK kontseptsioonile ning on läbi viinud esimese toetuste eraldamise konkursi. Töötajate arvult ületab Agentuur aga KÜSKi kaks korda. Väärib märkimist, et erinevalt KÜSKist omavad sealsetest töötajatest vaid vähesed eelnevat vabaühenduses töötamise kogemust. Albaania kodanikuühiskond ongi alles ärkamas ja demokraatiat õppimas, seetõttu on kogemused mujalt maailmast seal väga oodatud.

Agu Laius
KÜSK juhataja