Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK vabaühenduste kaasava planeerimise taotlusvooru esitati 11 projekti

16.03.2011

KÜSK vabaühenduste kaasava (ruumilise) planeerimise taotlusvooru, mille kogumaht on ligi 130 000 eurot ja maksimaalne küsitav projektitoetus 12 000 eurot, esitati kokku 11 projekti.

Vastavalt KÜSK taotluste menetlemise korrale toimus taotluste esmane tehniline hindamine selgitamaks taotleja abikõlblikkust ja taotluse korrektset vormistamist. Tehnilise hindamise läbisid kõik esitatud taotlused, seega lähevad kõik 11 projekti sisulisse hindamisse. Sisulise hindamise tulemused selguvad märtsi lõpuks ja nende alusel otsustab KÜSK nõukogu projektide toetamise 14. aprillil.

Taotlusvoor toimub lähtudes Siseministeeriumi ja KÜSK vastavast riigieelarvelise eraldise lepingust. Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud kodanikuühenduste ja avaliku võimu või kodanikuühenduste omavahelise planeeringute alase koostöö arendamisele, tõstmaks kodanikuühenduste võimekust planeerimisprotsessis kaasa rääkida ning sellega parandada planeerimistegevusi.

Lisainfo: Merlin Sepp (53016866; merlin@kysk.ee) või Agu Laius (5082997; agu@kysk.ee)