Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK vabaühenduste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse toetamise konkursile esitati 42 taotlust

25.11.2010

KÜSK vabaühenduste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse 2011. aasta toetamise taotlusvooru, kus toetusraha on 5 miljonit krooni (320 000 eurot) ja maksimaalne küsitav toetus on 400 000 krooni (25565 eurot), esitati kokku 42 projekti.

Vastavalt KÜSK taotluste menetlemise korrale toimus taotluste esmane tehniline hindamine selgitamaks taotleja abikõlblikkust ja taotluse korrektset vormistamist. Tehnilise hindamise käigus langes edasisest konkurentsist välja 18 taotlust.

Väljalangemise põhjusteks olid ennekõike, et taotleja ei olnud piisavalt tutvunud KÜSK nõuetega taotlejale ega taotlusvooru tingimustega. Paljud taotlejad ei olnud üleriigilised vabaühenduste katusorganisatsioonid või võrgustikus osalejad. Mitmed ei järginud KÜSK nõudeid oma põhikirja, juhatuse liikmete ja majandusaastate aruannete avalikustamise kohta. Mitmel puudusid viited, kuidas taotleja järgib kodanikuühenduste eetikakoodeksit. Ignoreeriti ka taotlusvormis kogu küsitud informatsiooni esitamist, eelarve seletuskirjad olid puudulikud.

Taotluste tehnilist hindamist mitteläbinutele on saadetud sellekohased KÜSK juhataja otsused.

Taotluste sisulisele hindamisele saatis KÜSK juhatus 24 taotlust. Sisulise hindamise tulemused selguvad uue aasta alguses ja nende alusel otsustab KÜSK nõukogu projektide toetamise jaanuari keskpaigas.

Taotluste esmane analüüs tõestas vajadust korraldada katusorganisatsioonidele ja võrgustikele koolitusi. Vastavate koolituspakkumiste esitamise konkurss on avatud ja pakkumisi võetakse vastu kuni 10. detsembrini 2010.a.

Lisainfo: Agu Laius (5082997; agu@kysk.ee) või Kaja Kaur (5220716; kaja@kysk.ee)