Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSKi nõukogu liikmete konkurss

18.11.2010

Regionaalminister kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali KODANIKUÜHENDUSTE poolt ESITATAVATE NÕUKOGU LIIKMETE (kokku 5) leidmiseks.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on 2008. a regionaalministri haldusalas asutatud avalikes huvides tegutsev kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eesmärgiks on kaasa aidata Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel. Täpsem informatsioon: www.kysk.ee

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kõrgeima juhtorgani NÕUKOGU koosseisu kuulub kümme liiget, kellest viis on riigiesindajad ja viis mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajad.

Nõukogu kavandab KÜSKi tegevust ning korraldab KÜSKi juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Nõukogu liikme kandidaate saavad esitada kõik Eestis registreerud mittetulundusühingud ja sihtasutused alljärgnevatel tingimustel:
- kandidaadil on KÜSK nõukogu liikme ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused;
- kandidaadil ei tohi olla isiklikku huvi KÜSKi poolt jagatavate hüvede saamiseks;
- kandidaat ei pea olema teda esitava kodanikuühenduse või selle organi liige.

Täpsem info nõukogu ülesannetest ja nõukogu liikmele esitatavatest nõuetest KÜSKi põhikirjas.

Nõukogu liikmeks valiku tegemisel palume ettepanekut tegeval kodanikuühendusel esitada Siseministeeriumile järgmised andmed:
- kandidaadi CV koos ülevaatega viimase viie aasta töö- ja ametikohtadest ning tähtaegadest, sealhulgas andmed osalemise kohta juriidiliste isikute juht- või järelevalveorganites;
- kandidaadi nõukogu töös osalemise nõusolekut tõendav kiri;
- põhjendus kandidaadi sobivusest tööks KÜSK nõukogu liikmena.

Nõukogu esimehe ja tema liikmete tööd ei tasustata.

Nõukogu liikmekandidaatide esitamise tähtaeg on 13. detsember 2010.

Dokumendid palume saata märksõnaga „KÜSK nõukogu kandidaat" aadressile: Siseministeerium, Pikk 61, 15065 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-postile: aveli.ainsalu@siseministeerium.ee

Täiendav info: Aveli Ainsalu, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist, e-post: aveli.ainsalu@siseministeerium.ee

Nõukogu liikmeks asumise aeg:  22. jaanuar 2011.