Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK 10!

KÜSK 10

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) tähistas tänavu 18. veebruaril oma 10. sünnipäeva
. Oleme aastate jooksul andnud hoogu sadadele algatustele ja aidanud sadadel eestvedajatel luua ühiskonnas muutusi.

Kuigi kõik meie toetatud algatused on igaüks omal moel loonud muutusi ühiskonnas, valisime kõigest sellest, mis kümne aastaga toimunud on, Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks välja sada. Tutvustame juubeliaasta jooksul igal kuul kümmet. See on meie kingitus vabariigile

 UUS! Muutused ja muutuste loojad Eestis - IV osa
Fotol: Uue Maailma Tänavafestival. Foto: Uue Maailma Selts

 1. Uue Maailma Selts (2010, Tallinn)
  Uue Maailma Seltsi Tallinnas võib pidada kogukonnaseltsidele alguse panijaks, vähemalt tänapäevases mõttes. Igal sügisel korraldatav Uue Maailma tänavafestivalist on kasvanud välja ka teiste linnaosade päevad. Oma roll on siin ka KÜSKil, olles toetanud mitmeid seltsi algatusi – viimati näiteks seltsi majanduslikku iseseisvumist.

 2. Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus (2010, Tartumaa)
  Kogukonnaelu ei ole aga ainult pealinnas. Peipsi Koostöö Keskus hoolitseb selle eest, et toetada Peipsi järve piirkonna ja Euroopa Liidu piirialade tasakaalustatud arengut. Ühing on hea näide, kuidas oma eesmärgi saavutamiseks on hästi kasutatud erinevaid KÜSKi toetusvõimalusi – reisitoetustest klassikalise projektitoetuseni, aga eriti Šveitsi Vabaühenduste Fondi sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru võimalusi.

 3. MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte (2011, Harjumaa)
  Waldorflastehoiu käivitamisega Keilas tuntuks saanud MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte on teine väga hea näide Šveitsi Vabaühenduste Fondist hoo sisse saanud teenusest. Arusaam, et iga laps on ainulaadne, vaba ja kordumatu isiksus – sellel tugineb ka ühingu tegevus – on tänaseks üha populaarsem ning taolisi koole tekib kui seeni pärast vihma. Nii võibki pidada KÜSKi sellele muutusele kaasa aitajaks.

 4. MTÜ Samaaria Misjon (2010, Läänemaa)
  Kogukonnateemadega on muutust loodud aga ka Läänemaal. Nii on kristlik heategevusorganisatsioon Samaaria Eesti Misjon panustanud alkohoolikute, vanglast vabanenute ja kodutute heaolusse, pakkudes neile turvakodu. KÜSKi on sellise ühiskonnagrupi tavaellu pöördumist toetanud ka MTÜ Convictus Eesti, Lootuse Küla ja Petrula Kristliku Kodu näol.

 5. SA Luke Mõis (2010, Tartumaa)
  Luke on pisike küla Tartu maakonnas Nõo vallas. Aga seal väikeses külas asub üks väga tegus seltskond, kes toimetab SA Luke Mõis juures. Tootepakettide käivitamine mõisas ja Nõo valla kodanikuühendustega tegelemine on vaid kaks näidet nende tegevusest, mis KÜSKi toel ellu viidud. Muide, ka KÜSKi jõulukingitused tulid ühel aastal just Luke mõisast.

 6. Maarja Küla (2010, Põlvamaa)
  Maarja küla – mitte mingi tavaline küla, nagu nad ise end nimetavad – on kogukond Lõuna-Eestis, kus elavad intellektipuudega täiskasvanud, et nautida rahuldustpakkuvat ja mõtestatud igapäeva- ja tööelu. Ka KÜSK on oma toetustega kaasa aidanud muutusele, millega luuakse intellektipuudega töövõimalusi.

 7. MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus (2011, Pärnumaa)
  Üle kahekümne aasta tegutsenud Shalomi Abikeskus Pärnus on suurepärane näide avaliku ja kolmanda sektori koostööst. Ühing on aastaid jaganud humanitaarabi Pärnu linnas ja maakonnas ning pakkunud lastele päevakeskuse ja turvakodu teenust. Olgugi, et alates 2018. aastast enam Pärnu linn seda teenust ei osta, loeme seda üheks oluliseks muutuseks, mis KÜSKi toel tehtud.

 8. MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing (2011, Üle Eesti)
  Kas teadsid, et Eesti Pimemassööride Ühing ühendab üle Eesti 89 pimemassööri? Nii pakuvad nad nägemispuudega inimestele võimalust omandada massööri elukutse ja toetavad sellega puudega inimeste tööhõivet. 2011. aastal Šveitsi Vabaühenduste Fondist toetust saanuna pakuvad nad teenust tänaseni – see ongi tõestus KÜSKi mõjule. 

 9. MTÜ Viljandi Maanaiste Ühendus (2011, Viljandimaa)
  Kui on üks maakond, mis on silma paistnud eakatele suunatud teenustega, siis on see kahtlemata Viljandimaa. Sealsed aktiivsed naised MTÜ-st Teeme, MTÜ-st Viljandi Maanaiste Ühendus ja nüüd ka viimasest välja kasvanud MTÜ Seltsiks Sinule on käivitanud seltsilise liikumise. Aastaid Viljandis seltsidaamide teenuse pakkumist ja kogukonnaga tegelemist tõestab, et tegemist on ühe olulise muutuste loojaga.

 10. SA Keskkonnaõiguse Keskus (2010, Üle Eesti)
  Neljanda osa lõpetuseks – keskkonnast huvitujate kogukonnaga tegelev SA-st Keskkonnaõiguste Keskus on saanud kümne aastaga keskkonnaõiguse arendaja, kes on aktsepteeritud valdkonna ekspert. KÜSKi roll selles muutuses on tugi, mida ühing sai Šveitsi Vabaühenduste Fondist tasulise teenuse ja koolitusprogrammi väljaarendamiseks.


  

Muutused ja muutuste loojad Eestis - III osa

Muutused ja muutuste loojad Eestis - II osa

Muutused ja muutuste loojad Eestis - I osa