Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Nõukogu kinnitas KÜSKi möödunud aasta majandusaasta aruande

16.04.2018
Teisipäeval, 10. aprillil toimunud KÜSKi nõukogu koosolekul kinnitati 2017. aasta majandusaasta aruanne ning arutati põhikirja muutmise vajadust.
 
KÜSKi 2017. aasta majandusaasta aruanne, mis viimasel nõukogu koosolekul heaks kiideti, jätkab möödunud aasta traditsiooni ja püüab anda veelgi parema ülevaate KÜSKi tegemistest ja tulemustest. Head tööd aruande koostamisel kiideti ka nõukogu koosolekul – esile tõsteti lisaks väljanägemisele ka selgete sõnumite edastamist. Raamatupidamise aastaaruande hindas seejuures õiglaseks sõltumatu vandeaudiitor. Aruandega saad tutvuda SIIN.
 
Lisaks majandusaasta aruandele kinnitas nõukogu ka möödunud aasta eelarve täitmise aruande ning otsustas teha siseministeeriumile ehk asutajaõiguste teostajale ettepaneku muuta KÜSKi põhikirja. Ettepanekuga vähendataks nõukogu koosseisu tänaselt üheksalt viie kuni seitsme liikmeni – nii muutuks juhtorgani töö senisest veelgi efektiivsemaks.
 
Ühtlasi arutati nõukogus kodanikuühiskonna uue valdkondliku strateegiadokumendi ajakava ja KÜSKi kaasatust selle koostamisse. Siseministeeriumi eestvedamisel valmiv dokument hakkab suunama kodanikuühiskonna valdkonna arendamist aastani 2030, seetõttu on kõigil osapooltel oluline peatselt algava protsessiga kursis olla.
 
Koos NULA inkubaatori esimese hooaja starditoetuste saajatega ja Heateo Sihtasutusega käivitati ka arutelu NULA inkubaatori tulevikust, mis jätkub järgmistel kordadel.
 
 
KÜSKi nõukokku kuulub üheksa liiget, neist viis vabaühenduste ja neli riigi esindajad.
 
Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub 14. juunil, mil arutatakse tegevuskava 2019. aastaks ning KÜSKi sihtrühma laiendamise või kitsendamisega seotud küsimusi. Täpsemalt saab koosolekutel toimunust lugeda nõukogu protokollidest, mille paneme reeglina üles paari nädala jooksul peale nende toimumist.