Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Otsime järgmiseks kaheks aastaks NULA inkubaatori läbiviijat

16.10.2018


Soovime hankega leida kaheks järgmiseks aastaks teenusepakkuja, kes viiks läbi Nupukate Lahenduste (NULA) inkubaatori ning sellele eelnevad tugitegevused.

Inkubaator ning sellele eelnevad inspiratsioonipäevad suunatud inimestele, kes tunnevad muret ühiskonnas (kas kogukonnas, piirkonnas või üle-eestiliselt) mõne kitsaskoha pärast ja on valmis välja pakkuma ning eest vedama sellele leevendust toovat uuenduslikku lahendust. Inkubaatori läbinud algatused saavad hiljem kandideerida ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt antavale stardirahastusele.

Ootame teenusepakkujalt kahel aastal järjest sarnasel moel
  • 3 inspiratsioonisündmuse korraldamist, et inimesi innustada oma ideid ja lahendusi esitama
  • nupukate lahendusideede korjet üle-eestiliselt
  • ideede avalikustamise, hindamise, tagasisidestamise ja hiljem inkubaatorisse välja valimise plaani ja läbiviimist
  • inkubaatori korraldamist algselt kümnele, täies mahus vähemalt 5 meeskonnale
  • inkubaatorit kokkuvõtva ja tulemusi tutvustava sündmuse korraldamist
  • kommunikatsioonitegevusi kogu protsessiga seoses


Inspiratsioonipäevadesse ja inkubaatorisse peab olema kaasatud teadmisi, ekspertiisi ja praktikat nii äri- kui avalikust sektorist, võimalusel ka juba seniseid uuenduslike algatuste eestvedajaid ühiskondlike probleemide lahendamisel.

Hankelepingu kindlaks määratud hind kaheks aastaks on 60 000 eurot ja pakkumusi hinnatakse üksnes kvalitatiivsete kriteeriumite alusel.

Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud sarnaste teenuste osutamise lepinguid. See tähendab, et minimaalselt peab pakkuja olema läbi viinud sarnasele sihtrühmale kas arenguprogrammi, inkubaatori ja/või kiirendi või muu sarnase tugiprogrammi.


Kogu vajalik info hanke sisust, tingimustest ja hindamiskriteeriumitest on saadaval hanke lehel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 26. november 2018 kell 15.00.
Hankelepingu kestuseks on 10. jaanuar 2019 kuni 31. detsember 2020.

NULA inkubaatorist, selle eelmisest kolmest hooajast ja tulemustest saab täpsemalt lugeda
NULA veebilehelt või Facebooki lehelt.


Lisainfo: Mari-Liis Dolenko, tel 655 6423, mariliis@kysk.ee