Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Piirkondlikku kodanikuhariduse vooru saabunud taotlused

12.01.2011

2010.a. septembrikuu alguses kuulutas Kodanikuühiskonna Sihtkapital mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames välja taotlusvooru vabaühenduste piirkondlike kodanikuhariduse projektide toetamiseks. 5.jaanuariks 2011 laekus 24 taotlust, millest 5 langesid välja tehnilises voorus. 19 projekti läksid edasi sisulisele hindamisele ning nende kohta selguvad tulemused veebruari lõpus.

Kuigi taotluste koostamiseks oli antud pikk periood, jätsid paljud ühendused oma projekti kirjutamise viimasele minutile. Seetõttu esitati ka poolikuid taotlusi, mis tõi kaasa väljalangemise juba esimeses etapis. Päris mitmed huvilised helistasid viimasel või eelviimasel päeval ja pöördusid KÜSK töötajate poole küsimusega, kas on mõtet taotlust koostama hakata, et kas jõuab valmis. KÜSK soovitab jätkuvalt aega varuga planeerida ning alustada taotluse koostamist mõistlikul ajal. Kindlasti saavad sisukamad need taotlused, kus organisatsioon on mõtted ja vajadused üheskoos läbi arutanud ning ühise tulemuseni jõudnud, mis projektiks vormitakse. Tuleb arvestada, et see protsess võtab aega.

Head planeerimist ja sisukat tegevust 2011.aastal

Kaja Kaur
KÜSK programmide juht
tel 52 20716, 655 64 23
e-kiri: kaja.kaur@kysk.ee
www.kysk.ee