Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Rahvusvahelistele ideedele mõeldud Kodanike Euroopa programm ootab taotlusi

26.06.2018


Kodanike Euroopa 2018. aasta teine taotluste vastu võtmise voor on avatud!

Taotlusi saab esitada demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse tegevussuuna sõpruslinnade ja linnavõrgustike meetmesse. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. september 2018 kell 12.00 CET aja järgi.

Demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse tegevussuund
Suuna raames toetatakse tegevusi, mis hõlmavad kodanikuosalust selle sõna kõige üldisemas tähenduses ja keskenduvad eelkõige liidu poliitikaga otseselt seotud tegevustele, osalemaks konkreetselt liidu poliitika kujundamise protsessis programmi eesmärkidega seotud valdkondades. 

Sõpruslinnade meede
Sõpruslinnade meetme eesmärk on toetada projekte, mis koondavad programmi eesmärkidega kooskõlas olevate teemade ümber suure hulga kodanikke sõpruslinnadest. Taotlusi saavad esitada linnad ja kohalikud omavalitsused või nende sõpruskomiteed või muud kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud.

Linnavõrgustike meede
Omavalitsused ja ühendused, kes töötavad koos mõne pikaajalise väljavaatega ühise teemaga, võivad soovida arendada linnade võrgustikku, et oma koostööd jätkusuutlikumaks muuta. Ühist huvi pakkuvate küsimustega tegelevad omavalitsuste võrgustikud on oluline vahend heade tavade vahetamiseks.

Loe Kodanike Euroopa programmi ja avanenud taotlusvooru kohta lähemalt Eesti kontaktpunkti kodulehelt!


Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkt asub igas liikmesriigis. Eestis nõustab taotlejaid ja jagab programi kohta infot Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 


Loe edasi, millised on vooru eesmärgid, kui pikalt kestvaid projekte toetatakse, mis on maksimaalne toetuse suurus ning teistest olulistest tingimustest.