Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Regionaalminister kutsus kokku Kodanikuühiskonna Sihtkapitali uue nõukogu

22.02.2011

Regionaalminister Siim Kiisler kutsus täna, 22. veebruaril kokku sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) uue nõukogu. Nõukogu valis oma esimeheks Kristiina Tõnnissoni sihtasutusest Domus Dorpatensis.

Ministri sõnul on KÜSK kolme aasta jooksul kujunenud tugevaks koostööpartneriks nii vabaühendustele, kui ka ministeeriumile. „Ühendustele on KÜSK kindlasti andnud palju kindlustunnet ja uusi võimalusi arenguks. Ministeeriumile on sihtkapital hea partner, kellelt saada tagasisidet ja uusi ideid. Usun, et nii saab see olema ka uue nõukogu koosseisuga. Kuna on käimas Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, siis olen kindel, et nõukogu liikmed leiavad endale ka huvitavaid praktilisi võimalusi kodanikuühiskonna arendamisel kaasalöömiseks," sõnas Kiisler. „Täna on raske ette kujutada olukorda, kus KÜSKi olemas ei oleks. Sedavõrd oluliseks on KÜSKi roll vabaühenduste rahastamisel ja toetamisel kujunenud nende kolme tegevusaasta jooksul," lisas minister.

KÜSKi uude nõukogusse kuuluvad: Paul-Eerik Rummo (Riigikogu esindaja), Toomas Trapido (Riigikogu esindaja), Maris Jõgeva (Avatud Eesti Fondi esindaja), Tiit Riisalo (Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja), Monika Haukanõmm (Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja), Kristiina Tõnnisson (SA Domus Dorpatensise esindaja), Daniel Juhhov (Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja), Arho Tuhkru (Eesti Kirikute Nõukogu esindaja), Kaie Koskaru ´(Rahandusministeeriumi esindaja) ja Kaia Sarnet (siseministeeriumi rahvastiku ja regionaalala asekantsler).

Nõukogu kavandab KÜSKi tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosseisu kuuluvad riigi, mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajad. Liikmete volitused kehtivad kolm aastat.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital asutati regionaalministri valitsemisalas 2008. aasta jaanuaris. KÜSKi eesmärgiks on vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamine ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamine.
Lisaks rahastamisele tegeleb KÜSK infopäevade ja koolituste korraldamisega ning kodanikuühenduste nõustamisega näiteks MTÜ juhtimise, projektide koostamise ja raamatupidamise korraldamise osas.

Kolme tegevusaasta jooksul on KÜSK korraldanud kaheksa avatud taotlusvooru, toetust on saanud 128 projekti.

KÜSK toetab kodanikuühiskonna arengut läbi kolme programmi: mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programm, uuenduslike ideede ja rahvusvahelise koostöö programm ning kodanikuühiskonna arengu ja eestkoste tugiprogramm.

Lisaks riigieelarvelistele vahenditele alustab KÜSK 2011. aastal Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi rakendamist, mis on suunatud peamiselt avaliku ja kolmanda sektori koostöö tihendamisele läbi avalike teenuste arendamise.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tegemistega saab lähemalt tutvuda siin: http://www.kysk.ee/