Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Sihtkapital toetab uudseid kodanikualgatusi

26.11.2008

Täna, kodanikupäeval, avab Kodanikuühiskonna Sihtkapital kodanikuühiskonna arengule suunatud uuenduslike tegevuste ja kodanikualgatuste toetamise „Heade ideede" konkursi, mille raames on võimalik saada ühekordset toetust uudsete ja ühiskonnas positiivset mõju avaldavate ideede elluviimiseks.

KÜSK juhataja Agu Laius rõhutas, et heade ideede konkursi kaudu rahastatakse tõesti vaid häid uuenduslikke ja uudseid ideid, mitte aga taotleja tavapäraseid tegevusi, mis mahuvad sihtkapitali või mõnede teiste rahastajate taotlusvoorude raamidesse ning lisas: "Me ei soovi saada massiliselt heade ideede taotlusi, vaid tõesti ühiskonna hoiakuid ja suhtumisi mõjutavaid ning kujundavaid säravaid ideid, mis vajavad elluviimiseks toetust".

Programmide juht Kaja Kaur: "Häid ideid võib konkursile esitada jooksvalt. Konkursil saavad osaleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilised isikud, kes peavad olema valmis oma ideid veenvalt põhjendama ning kaitsma. Kord kvartalis otsustab KÜSK nõukogu, milline idee väärib elluviimist ja eraldab selleks toetuse. Täpsem teave http://www.kysk.ee.

Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile asutati Kodanikuühiskonna Sihtkapital regionaalministri haldusalas 2008. aastal. Sihtkapitali eesmärgiks on kaasa aidata Eestis avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevussuutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Lisateave:
Agu Laius, 6556424, 5082997, agu@kysk.ee
Kaja Kaur, 6556423, 5220716, kaja@kysk.ee