Mentorid

Nimi ja kontakt AsukohtKogemus ja pädevus
Brit Mesipuu
brit@milos.ee
Tartumaa, ÜlenurmeSisuturundus, sotsiaalmeedia turundus, Google turundus. https://milos.ee/teenused/
Mai Timmi
mai@kasvulava.ee
51941537
Võrumaa,Võru valdGruppidega töötamine, koosloome ja koostöö teemad, kaasamine ja arenguprotsesside käivitamine.
Erkki Peetsalu
Erkki@maailmad.ee
5018100
Võrumaa, Rõuge valdkommunikatsioon, turundus, sisuloome, kaasamine
Lily Loidap
Lily.Loidap@gmail.com
Harjumaa, Tallinn* Ideede (projekti, äri, sündmuse…) ja kavade (tegevuskava, äriplaan, ärimudel, arengukava, strateegia, jne) coaching ja mentorlus, st aitan kaasa läbi mõtlemisel ja idee arendamisel.
* Projektijuhtimine, õpetamine, organiseerimine.
Margus Nurk
Margus@iap.ee
Asukoht sõltub tööst ja ilmast, põhiliselt Tallinn, Võrumaa, Lääne-Eesti.Mitmekesine MTÜde ja KOV-ide koolitamise ja nõustamise kogemus. Saan olla kogukonna eestvedajale abiks eesmärkide seadmisel, tegevuse kavandamisel, inimeste kaasamisel, piirkonna turundamisel ja läbipõlemise vältimisel. Sellises koostöösuhtes on oluline värske vaade ja uued ideed, vastastikune usaldus, mentori kuulamisoskus ning positiivne energia.
Eiko Tammist
Eiko.Tammist@gmail.com
5258941
Pärnumaa, Saarde vald, Kilingi-NõmmeOlen MTÜ Saarde Vabatahtlikud Pritsumehed juhatuse liige, Kodutütarde rühma toetaja, Noorte päästeringi rühmajuht, Olen olnud Saarde valla vallavanem, hetkel volikogu esimees. Õpin Tartu ülikoolis kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppe suunal. Minu jaoks on oluline inimestevahelise koostõõ võimestamine ning kogukondade tugevuste märkamine ja nende võimestamine.
Aivar Haller
aivar@haller.ee
5162211
Tallinn, aga liigun iga nädal mööda EestitOlen 30+ aastat mentorina aidanud tippsportlasi ja -juhte ning olnud abiks meeskondade ja kogukondade ülesehitamisel väga erinevates eluvaldkondades (sport, teater, haridus, poliitika, ettevõtlus, külaelu jne). Viimased 20 aastat on kõik minu koolitus- ja mentorprogrammid olnud 100% raha tagasi garantiiga. Seni pole seda vaja olnud rakendada :-).

Vajaduse korral olen valmis olema abiks ka mentorite meeskonna tugiprogrammi koostamisel ja elluviimisel. Kui on huvi, saan jagada seni tehtud programmide kohta rohkem infot.
Mare Mätas
mare.matas@gmail.com
5071453
Kihnu valdJuhtimiskogemus, vaimne kultuuripärand, kultuurikorraldus, etnoloogia, folkloristika, antropoloogia
Krista Pegolainen-Saar
Kristapsaar@gmail.com
55533990
Tegutsen üle-eesti. Elan ViljandimaalOman pikaajalist kogemust kogukondade ja kodanikuühenduste nõustamises ja täiskasvanute koolitamises. Hetkel olen arukate külade programmi raames mentor kolmele kogukonnale ja rahvatervise valdkonnas kolmele omavalitsusele.
Minu koolitamise praktika on seotud kahe suunaga. Esimene keskendub kaasamispraktikate rakendamisele kogukondades ja teine suund on seotud tegevuste eesmärkide seadmise, planeerimise ja elluviimisega.
Olen üle 20 aasta olnud seotud Eesti Külaliikumine Kodukant tegevusega ning olen juhatuse liige. Oman seeläbi meeskonna juhtimise, strateegilise planeerimise ja sellest lähtuvate tegevuste elluviimise ja rahastamise planeerimise kogemusi nii kogukonna- , omavalitsuse kui ka riigi tasandil. Olen ise liige mitmes ühenduses ja usun, et just see kogemus tuleb mentorina igati kasuks, sest eks ma olen ise ka kogukonna eestvedajana läbi elanud suuri õnnestumisi ja ka tõsiseid läbikukkumisi.
Olen ka praktiseeriv superviisor/coach, mis võimaldab mul mentori tegevusele lisaks toetada eestvedajat ka tema isiklikus arengus. Mentorina peangi enda oluliseks rolliks olla kogukonna eestvedajale eelkõige toe pakkuja läbi innustamise, kaasa mõtlemise, kogemuste jagamise, küsimuste esitamise, tagasisidestamise ja tunnustamise.
Jelena Rootamm-Valter
Jelenarootamm@gmail.com
56221542
Tallinn, NarvaMu õpitud ning aktiivselt praktiseeritud eriala on “juhtimine sotsiaalsetes ja majanduslikes süsteemides”, mis aitab kaasa tegutsemisele arengunõustajana. Põhitöö kõrvalt olen nõustanud MTÜ-sid ja tegutsenud nende juhatustes (Vabaharidusliit, Ajakirjanike Liit, praegu olen Rahvusvahelise Kaubanduskoja Eesti organisatsiooni volikogu ning õpetajate rahvusvahelise organisatsiooni DKG Eesti organisatsiooni juhatuse liige) ning oman arendamise juhendamise rahvusvahelist kogemust (Gruusia, Ukraina, Valgevene). Mu lemmikMTÜ on Meie Kalamaja 🙂 Olen edukalt nõustanud mitut MTÜ-d KÜSK-i arengueksperdina. Et olen kauaaegne kõrge kvalifikatsiooniga täiskasvanute koolitaja, siis usun, et õnnestub ka mentortegevus uues KÜSK-i algatuses. Kindlasti aitab sellele kaasa mu kogemus Tartu Ülikooli Narva kolledžis üliõpilaste lõputööde juhendamisel. Tahaksin rõhutada, et oskan hästi nii vene kui ka inglise keelt.
Kristina Gudinas
kristina.gudinas@ut.ee
5039073 
Järvamaa, Türi valdJuhin juba 6 aastat Taikse Külaseltsi ja olen oma tegevustega saanud palju tunnustada. Türi valla Aasta Küla tiitel kogu külale aastatel 2016 ja 2020. Taikse Külaseltsi MTÜ on valitud parimaks MTÜ-ks Järvamaal aastal 2019 ja ma ise olen pärjatud tiitliga Järvamaa Sädeinimene 2017 🙂 ehk mul on kogemusi küll ja rohkem, mida jagada.
Annela Näälik
Annelanlk@gmail.com
5252600
Saaremaa, Saaremaa valdOlen kohaliku kogukonnakogu liige ja külavanem aastast 2017. Olen alates 2009. aastast osalenud kohaliku omavalitsuse volikogu erinevate komisjonide töös. Oman rakenduslikku kõrgharidust. Rahastuste taotlemise suurimaid saavutusi on seni olnud toetuse saamine LEADER meetmest: Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine; projektiks – külale uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine. Arengudokumentide läbitöötamine ja arvamuste/ettepanekute tegemine ei ole mulle võõras. Hea meelega jagan oma teadmisi ning kogemusi ka teistele ja aitan eesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel. Asun Saaremaal, aga kui suhtlemiseks sobivad kõiksugu digitaalsed lahendused, siis olen valmis mentorlust pakkuma ka väljaspool Saaremaad.
Rait Talvik
rait@ebc.ee
56495530
Raplamaa/HarjumaaaKoolitajana tegutsenud alates 1999. aastast, konsultandina 2001. aastast. Täna seotud peaasjalikult MTÜ-ga Eesti Arhitektuurikeskus, kus toimetan teenuste- ja koolitusjuhina. Samuti vean käima kogukonda Valli külas Raplamaal, kus mh. “puhume sisse elu” endisele Järvakandi mõisale.

Kompetentsid hõlmavad:
– vabaühenduste käivitamine, arendamine ja juhtimine
– ettevõtlus (sh. vabaühendustes), teenusdisain, turundus
– projektide arendamine ja juhtmine
– finantsplaneerimine ja -juhtimine
Kairi Niinepuu-Mark
Kairi4@gmail.com
Lääne-Harju vald, Laulasmaa küla*turundusmagister (TTÜ) * ettevõtja (brändi Ecomari looja) *olen töötanud idufirmades (CV Keskus – müügidirektor, kuni ettevõtte müügini (Eesti, Baltikum, Poola, Tšehhi), UDC – müügidirektor – Ladina-Ameerika, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Baltikum, Simpletrash) ; idufirma loomine, idee valideerimine, sihtrühma valik jms *rohelise valla idee autor, idee viimine vallavalitsuse ja kogukondadeni; *koostöö vallavalitsuse, teadusparkide ja teadlastega *roheprojektide planeerimine ja elluviimine (sh leader-i projekti kogemus); *töö kogukonnaga (olen ka Lohusalu poolsaare Loodusseltsi kaasasutaja) *toiduringlus kogukonnas – kuidas ja millest alustada?; *kogukonna teavitustegevuste planeerimine ja elluviimine; valik erinevaid projekte: rohevald.ee /lohusaluloodus.ee
Annli Heinsalu
53478623
 
Harjumaa, TallinnOlen olnud projektikoordinaator eelkõige erinevate rahvusvaheliste noorteprojektide juures ja puutunud kokku Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmidega. Olen õppinud andragoogikat (lõpetatud 2016) ja hetkel lõpetamas sotsiaalmeedia spetsialisti eriala (lõpetamisel 2022).
Toivo Kratt
toivo.kratt@gmail.com
5068326 
Kogu Eesti, Harjumaa, Viimsi valdKogemust vabaühendustega 15 aastat ja seda peamiselt vabatahtliku pääste- ja merepääste valdkonnas ning ka külaseltsidega. Mul on töökogemust ka konsulendi ja mentorina. Heameelega aitan kaasa vabaühenduste:  juriidilise dokumentatsiooni koostamisel; arenguvajaduste analüüsimisel ja mtü arengu planeerimisel; projektide kavandamisel ja juhtimisel; teenuste väljaarendamisel; avalike teenuste delegeeritud osutamise küsimuste lahendustega.
Sille Pudel
sille@positiivnetulem.ee
53461953
Paide linn, JärvamaaOlen Sille Pudel ja elan Järvamaal Paide linnas Allikjärve külas. Töötan MTÜ Järva Arengu Partnerid LEADER-tegevusgrupis konsultandina. Minu igapäevane töö hõlmab maapiirkonna arendusetegevusi ja uute võimaluste loomist, et meie tegevuspiirkond oleks atraktiivne kohalikele elanikele, ettevõtjatele ja külastajatele. Üks peamine tööülesanne on taotlejate projektide konsulteerimine – nii MTÜd kui ettevõtted. Tänu sellele tööle olen väga hästi kursis kogukondade eestvedamise ning kodukohta panustavate inimeste igapäeva-eluga. Olen mitmete Eesti siseste ja rahvusvaheliste koostööprojektide juhtrühma liige. Oman kogemusi nii projektide juhtimisest ja elluviimisest kuni erinevate sündmuste, seminaride, konverentside ja koolituste korraldamiseni. Olen olnud Avatud Talude Päeva esmase toimumise juures Järvamaal ning olen väga õnnelik, et see on kasvanud üle-Eestiliseks suviseks tähtsündmuseks, mis aitab tutvustada erinevaid maal elamise viise ja on oluiline otsekontakt otse tootjalt tarbijale. Oman raamatupidamisettevõtet, millel on kaks suunda: üks on raamatupidamine ja teine ärikonsultatsioonid sh äriplaanide koostamine. Olen MTÜ Nautleja Kalamatkad liige, viime läbi erinevaid kalastus ja veeseiklusi, et noori rohkem aktiivsete õue tegevuse juurde meelitada ning igal suvel korraldame süstaringe Roosna-Allikul. Kogukonna eestvedamise isiklikku kogemust on mul Roosna-Alliku ja Allikjärve külavanemana mõne aasta jagu, Oleme leidnud lahendusi erinevatele kogukonnas märgatud probleemidele ja arenguvajadustele, et kodukoha keskkond oleks tänapäevane ning kõiki kogukonna eagruppe arvestav. Meie soov kogukonnana on leida eakohaseid ja huvipakkuvaid tegevusi kõigile, kes kodukohas tegutseda soovivad.
Andres Soop
andressoop@gmail.com
TartuTÜ kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu esimese aasta magistrant ja EMÜ välissuhete peaspetsialist. Täpsema ülevaate minu tegemiste ja pädevuste kohta leiab siit: https://www.linkedin.com/in/andressoop/
Indrek Kärner
indrekkarner2@gmail.com
Luunja vald, TartumaaKorralik kogemus juhtimise, koolituse, projektiviisilise tegutsemise, arendustegevuse, nõustamise ja kogukonnatöö vallast. Koostanud arengukavu küladele, organistasioonidele, kohalike omavalitsustele ja piirkondadele. Kavandanud projekte, koostanud toetustaotlusi, juhtinud ja nõustanud  projektide elluviimist, koostanud aruandeid. Suurimad ettevõtmised on olnud seotud jõesadamate ja tööstuspargiga. Tegutsenud üle Eesti.
Ida Joao-Hussar
ida.joao@gmail.com
Haapsalu, LäänemaaKASH õppekava esimese kursuse tudeng. Eelnev eriala on tegevusterapeut ja kuulun ETL juhatusse.
Kairit Lindmäe
kairit.lindmae@gmail.com
54512202
Saaremaa maakond, Muhu ja Ruhnu vald. Vajadusel liigun üle Eesti. Suhtlemiseks sobivad ka digitaalsed vahendid.Oman MTÜde ja avaliku sektori juhtimise kogemus. Mentorina ja nõustajana olen toetanud ja toetan erinevaid organisatsioone. Olen sotsiaalvaldkonna ekspert ja praktik, vaimse tervise nõustaja, mentor ja koolitaja. Minu pädevus: strateegilise planeerimine, disain, eesmärkide seadmine,  rahastuse ja tegevuste planeerimine, elluviimine, kommunikatsioon, turundus, meeskonnaoskuste arendamine,  kaasamine ja juhtimine.