Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Taotlusvoor vabatahtlike tegevuse koordineerimiseks

11.05.2010

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse taotlusvoor vabatahtliku tegevuse maakondliku/piirkondliku koordineerimise mudeli väljatöötamiseks rahalise mahuga kuni 1 miljon krooni Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 2010.a. riigieelarvelisest eraldisest.

Toetuse tingimuste ja korra teave ning taotlusvormid on aadressil http://www.kysk.ee/.

Taotlusvooru oodatakse maakonna tasandi projekte (üldjuhul igast maakonnast üht), mis on taotluse koostamise käigus maakonnas ühenduste koostöös kokku lepitud. Kui maakonna ulatuses puudub ühendustel ja omavalitsustel valmisolek ja koostöövalmidus, on võimalik esitada piirkondlik taotlus, mis on kokku lepitud vähemalt kolme omavalitsusega ja seal tegutsevate ühendustega.

Taotlused tuleb saata e-aadressil kysk@kysk.ee ja tähitud kirjaga või tuua Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 2. augustil 2010.a. kell 15.00.

Lisateave:
tel: 6556423, e-kiri: Kaja.Kaur@kysk.ee (Kaja Kaur);
tel: 6556245, e-kiri: Merlin.Sepp@kysk.ee (Merlin Sepp).