Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Taotlusvoor vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamiseks

Taotlusvooru raames toetatakse vabaühenduste juhtimissuutlikkuse tõstmisele ning arengu kavandamise oskuste arendamisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on:
- vabaühenduse juhtimisvõimekuse kasv ühenduse igapäevaseks missiooni täitmiseks, eesmärkideni jõudmiseks ja ühiskondliku mõju saavutamiseks;
- vabaühenduse kasvanud kompetents tegevuse planeerimisel ja elluviimisel ning oma ühiskondliku mõju hindamisel;
- vabaühenduse eesmärkide, konkreetsete tulevikusihtide, saavutatud tulemuste ja ühiskondliku mõju avalik nähtavus.

Toetatava projekti tulemusena on vabaühendusel liikmete osalusel valminud või uuenenud toimiv strateegia/arengukava ja ühenduse ühiskondliku mõju hindamise metoodika. Ühendus oskab oma tegevuse ühiskondlikku mõju hinnata, teeb seda süsteemselt ning kommunikeerib mõju liikmetele ja avalikkusele. Vabaühenduse eestvedajad on võimekad juhid, osates ühendust läbi sujuva igapäevatoimimise eesmärkide ja ühiskondliku mõju saavutamisele suunata.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. märts 2013.a kuni 30. aprill 2014.a.
 

Taotlusvooru toetuste piirmäär on 250 000 eurot. Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 8000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti eelarve abikõlblikest kuludest.

Aruande vormid
Infopäeva slaidid
Tingimustele vastav taotlus tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks 2013.a kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal. Paberkandjal esitatud klammerdamata taotlus saadetakse või tuuakse käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) ning lisaks saadetakse taotlus koos eelarve ja lisadega e-kirjaga aadressile kysk@kysk.ee ettenähtud tähtajaks.

Lisateave: tel 655 6423, mariliis@kysk.ee (Mari-Liis Dolenko) või katrin@kysk.ee (Katrin Barnabas).