Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Tugitegevuste rahastamineTugitegevuste konkursil saab toetust küsida selliste ettevõtmiste läbiviimiseks, mis lähtuvad KÜSKi eesmärkidest, suurendavad vabaühenduste suutlikkust ja soodustavad kodanikuaktiivsust.

KÜSKi eesmärk on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.
 
Ootame konkursile taoliste ettevõtmiste projekte, mille mõju ulatub võimalikult paljude erinevates valdkondades tegutsevate vabaühendusteni. Reeglina ei toeta me antud meetme raames ainult ühe ühingu enda sihtrühmale suunatud või enda põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks tehtavaid tegevusi ning ühe valdkonna või piirkonna ettevõtmisi.

Taotlusi saab esitada järgmiste tugitegevuste rahastamiseks:

  1. ettevõtmised, mis on suunatud laia ringi vabaühenduste arendamiseks, kaasamiseks ja koostööks (näiteks arenguprogrammid, koolitused, infomaterjalid, käsiraamatud, koostöövõrgustike käivitamine jms);
  2. kodanikuaktiivsuse suurendamiseks tehtud üle-eestilise mõjuga tegevused (näiteks aktsioonid, kampaaniad, meediaprojektid);
  3. kodanikuühiskonna üritused, mis on olulised kodanikuühiskonna arengu mõttes üldiselt ja kaasavad laia ringi vabaühendusi.

Toetust saab küsida ühele projektile 3000 – 20 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5% kogu projekti eelarvest ja see saab olla ainult rahaline.

Tugitegevusi rahastatakse rahaliste vahendite olemasolul kahel korral aastas toimuvate konkurssidega. Taotluste esitamise tähtajad 2018. aastal on 3. jaanuar ja 3. september.
 
Rahastamise otsused teeb KÜSKi nõukogu, lähtudes hindajate arvamustest ja taotlejate poolsetest täiendavatest selgitustest. Samuti võetakse otsuse tegemisel arvesse konkursile eraldatud rahaliste vahendite jääki. Otsused tehakse taotlemise tähtajale järgneval nõukogu koosolekul, mille kuupäevad toome siin välja, kui need jooksvalt selguvad. 

 

Taotlemine

Taotlus esitatakse vabas vormis (taotluse sisule esitatavad nõuded on toodud rahastamise tingimustes) ning sellele peab lisama eelarve.

Taotlus ja sellele lisatud eelarve tuleb esitada allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal. Paberkandjal esitatud klammerdamata taotlus saadetakse või tuuakse käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 33a, 10 10149 Tallinn) ning lisaks saadetakse taotlus koos eelarve ja lisadega aadressile kysk@kysk.ee.

 
Lisainfo:
 

     Tarmo Treimann
     Koordinaator

     - Kohaliku omaalgatuse programm
     - Uuringute konkurss
     - Tugitegevuste rahastamine
     - Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud
     - Maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantide koordinaator

     656 0487; 5301 3652
     Tarmo.Treimann[ät]kysk.ee