Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Tugitegevuste rahastamine

 

NB! Konkursil on 2017. aasta vahendid paraku otsa lõppenud. Toetuste taotlemine avaneb uuesti 2018. aasta alguses.


Tugitegevustena käsitletakse ettevõtmisi, mis lähtuvad KÜSKi põhikirjalistest eesmärkidest, suurendavad vabaühenduste suutlikkust ja soodustavad kodanikuaktiivsust

KÜSKi põhikirjaliseks eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.
 
Tugitegevustena ei käsitleta reeglina ühingu enda sihtrühmale suunatud või enda põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste läbiviimist. Tavapäraselt ei toetata ka valdkondlikke ja/või piirkondlikke tegevusi.
 
Taotlusi saab esitada järgmiste tugitegevuste rahastamiseks:

  1. ettevõtmised, mis on suunatud laia ringi vabaühenduste arendamiseks, kaasamiseks ja koostööks (näiteks arenguprogrammid, koolitused, infomaterjalid, käsiraamatud, koostöövõrgustike käivitamine jms);
  2. kodanikuaktiivsuse suurendamiseks tehtud üle-eestilise mõjuga tegevused (näiteks aktsioonid, kampaaniad, meediaprojektid);
  3. kodanikuühiskonna üritused, mis on olulised kodanikuühiskonna arengu mõttes üldiselt ja kaasavad laia ringi vabaühendusi.

 
Toetust saab küsida ühele projektile 3000 – 20 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5% kogu projekti eelarvest ja see saab olla ainult rahaline.
 
Tugitegevusi rahastatakse neljal korral aastas (või kuni vahendite olemasoluni) toimuvate konkurssidega. Taotluste esitamise tähtajad on 01. märts, 01. juuni, 01. september ja 01. november.
 
Rahastamise otsused teeb KÜSKi nõukogu, lähtudes hindajate arvamustest ja konkursile eraldatud rahalistest vahenditest (2017. aastal ca 70 000 eur). Otsused tehakse taotlemise tähtajale järgneval koosolekul, mille kuupäevad toome siin välja, kui need jooksvalt selguvad. 


Taotlemine

Taotlus esitatakse vabas vormis (taotluse sisule esitatavad nõuded on toodud rahastamise tingimustes) ning sellele peab lisama eelarve.

 
Taotlus ja sellele lisatud eelarve tuleb esitada allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal. Paberkandjal esitatud klammerdamata taotlus saadetakse või tuuakse käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 33a, 10 10149 Tallinn) ning lisaks saadetakse taotlus koos eelarve ja lisadega aadressile kysk@kysk.ee.
 

 
Lisainfo:
Tarmo Treimann, e-kiri: Tarmo@kysk.ee, tel: 656 0487; 5301 3652