Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabatahtliku töö majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamise metoodika väljatöötamise konkurss

24.11.2010

Regionaalminister kuulutas 24.11.2010.a. välja avaliku konkursi vabatahtliku töö majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamise metoodika väljatöötamiseks.

Konkursile võivad pakkumuse esitada kõik mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud ülikoolid.

Konkursi rahastamise tingimused: Konkursi võitjaga sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping. Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu objekt: „Vabatahtliku töö majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamise metoodika väljatöötamine".

Konkursi dokumendid on kättesaadavad Siseministeeriumi veebileheküljel www.siseministeerium.ee/konkursid ajavahemikul konkursi teate avaldamisest kuni pakkumiste esitamise tähtpäevani.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on kuni 08.12.2010 kell 10:00. Pakkumuse esitamise aadress: Siseministeerium, Pikk 61, 15065 Tallinn.

Lisainfo:
Aveli Ainsalu
Kodanikuühiskonna valdkond
Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond
Siseministeerium
612 5203