Vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoor ootab ühingute taotlusi 10. septembriks!

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
26. apr. 2019


Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorust saab toetust küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada.
Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused, kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.

Toetusi anname kokku kuni 420 000 eurot ja toetussumma ülemmäär taotluse kohta on 25 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2019 – 31.juuli 2021 ja peab kestma vähemalt 10 kuud, et oleks võimalik hinnata tulemusi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september 2019 kell 15.00. 
Ootame taotlusi aadressile kysk@kysk.ee.

Kõik vajalikud tingimused, taotlusvormid ning praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja projekti planeerimiseks leiad: https://kysk.ee/ah19


NB! 3. juunini on avatud ka vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav voor, mille raames saab küsida toetust kuni 4000 eurot (omapanuse nõuet ei ole). Taotlusvoorus on abikõlblikud kõik kulud, mis on seotud projekti eesmärgi saavutamisega ehk aitavad kaasa kas arenguhüppe tegevuskava või äriplaani loomisele.

Lisainfo vooru kohta:
Katriin Pannal, tel 656 0469, e-post: katriin@kysk.ee
Mari-Liis Dolenko, tel 655 6423, e-post: mariliis.dolenko@kysk.ee