Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste eestkoste taotlusvoorus esitati 45 taotlust

05.03.2009

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali äsja lõppenud eestkoste taotlusvoorus esitati tähtaegselt 45 taotlust. Lisaks üks taotleja hilines taotluse esitamisega ning seda ei võetud vastu.

Taotlustes esitati projekte kogueelarvega ligi 20 miljoni krooni, millele taotleti KÜSK toetust 16,5 miljoni krooni. Taotlusvoorus eraldatav toetuse maht on 5 miljonit krooni.

Järgneva 4 päeva jooksul toimub taotluste tehniline hindamine, mille käigus kontrollitakse taotlejate ja esitatud taotluste vastavust taotlusvooru tingimustele ning taotlusvormide korralikku täitmist. Pisieksimuste korral on taotlejal aega 5 päeva paranduste tegemiseks ning korrektse taotluse esitamiseks. Seejärel toimub esitatud taotluste sisuline hindamine 3 hindaja poolt, kelle koondhinne ja -arvamus esitatakse märtsi lõpus sihtkapitali nõukogule rahastamisotsuste tegemiseks.

Lisainfo: Agu Laius, tel 5082997