Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor

26.08.2009

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor.

Projektide toetamiseks on kavandatud 6,5 miljonit krooni, sh äriplaanide koostamiseks kuni 2 miljonit krooni.
Toetuse tingimuste ja korra teave, taotlusvormid ning teabepäevade kava SIIN.

Taotlused tuleb saata e-aadressil kysk@kysk.ee ja tähitud kirjaga või tuua Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 18. novembril 2009.a. kell 15.00.


Taotlusvooru infopäevad toimuvad:
8. septembril koostöös Harju MAK-iga Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59, Tallinn. Täpsem kava on SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse kodulehel http://www.heak.ee. Osalemisest anda teada 4. septembriks: juta@heak.ee või tel 656 6641. Osalemine on TASUTA, oma õla panevad alla EAS ja Siseministeerium, KÜSK, Harju Maavalitsus.

11. - 12. septembril EMSL suvekoolis.

17. septembril kell 13.00 koostöös Tartu Ärinõuandlaga Tartu Maavalitsuse saalis, Riia 15, Tartu.
Eelregistreerimine: mariina.laineste@tartu.bas.ee või telefonil 7428491

Taotlusvooru koolitused on väga konkreetse plaaniga taotlejatele (toimumiskoht EELK Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6, Tallinn). Koolitusgruppi kaasatud võtavad kohustuse osaleda mõlemal koolituspäeval:

24. septembril - sotsiaalsest ettevõtlusest, koolitaja Heateo SA.
Heateo Sihtasutuse poolt läbiviidaval koolitusel antakse ülevaade sotsiaalsest ettevõtlusest Eestis ja maailmas, analüüsitakse sotsiaalse ettevõtlusega alustamise riske ja võimalusi ning jagatakse Heateo kogemusi sotsiaalse ettevõtte käivitamisel. Koolituse täpsema sisu leiab Heateo kodulehelt.
Lisaks KÜSKi toetusele ja koolitusele on taotlusvoorus osalejatel võimalik kandideerida ka Heateo SA toetusele.

15. oktoobril - äriplaani koostamisest, koolitaja Eesti Külaliikumine Kodukant. Saadakse teada, miks on äriplaan MTÜdele vajalik ja kuidas seda koostada (äriplaani koostamine on antud taotlusvoorus kohustuslik element).

Eelregistreerimine ja motivatsioonikiri (pikkusega üks A4 lk) aadressil kysk@kysk.ee hiljemalt 18. septembriks Motivatsioonikiri peab andma põhjenduse, miks antud organisatsiooni jaoks on oluline sotsiaalse ettevõtlusega tegeleda, üldjoontes andma ettevõtluse idee ja selle realiseerimise esialgse plaani.

Koolituspaketi registreerimistasu 500 krooni KÜSK esitatud arve alusel.

Lisateave:
tel: 6556423, e-kiri: Kaja.Kaur@kysk.ee (Kaja Kaur);
tel: 6556245, e-kiri: Merlin.Sepp@kysk.ee (Merlin Sepp).