Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Šveitsi Vabaühenduste Fondi toetusskeemi väljatöötamine

18.06.2010

KÜSK valmistab ette Šveitsi Vabaühenduste Fondi toetusskeemi - sellega seoses ootame sisendit taotlusvoorude suundade ning toetatavate tegevuste väljatöötamiseks.

Šveitsi Vabaühenduste Fond (Šveitsi VÜF) on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames käivitatav toetusskeem, mida juhib ja viib ellu KÜSK koostöös Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga.

Üldeesmärk on suurendada kodanikuühiskonna panust majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kui arengu ja osaluse olulise aspekti arendamisse. Alaeesmärgiks arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd erinevates valdkondades, sh lepinguline delegeerimine ja avalike teenuste arendamine kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna loomisel.

Toetatavate projektide põhisuunaks on avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine kodanikeühenduste ja KOVide koostöö tulemusena. Siinkohal nii olemasolevate kodanikeühenduste poolt pakutavate avalike teenuste arendamine, (tegevuse) laiendamine kui ka uute teenuste väljatöötamine.

Juunis viiakse läbi 5 fookusgruppi kohalike omavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ning kodanikeühenduste esindajatega (Tallinnas 17.06., Jõhvis 18.06., Tartus 21.06., Paides 29.06. ja Pärnus), arutamaks teemal, kuidas koostöös avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti tagada. Juulis on võimalik tutvuda fookusgruppide tulemustega ja neid kommenteerida.

Ootame jooksvalt kodanikeühenduste mõtteid ja ettepanekuid aadressile merlin@kysk.ee.

Täpsem info jooksvalt KÜSK kodulehel.

Lisainfo:
Merlin Sepp
Šveitsi Vabaühenduste Fondi programmi juht
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Merlin.Sepp@kysk.ee
6556245; 53016866