2020. aastal sai toetust 2 Eesti projekti ja 21 asutust osaleb rahvusvahelistes projektides partneritena

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
4. märts 2021


Kodanike Euroopa programmi raames esitati 2020. aastal üle Euroopa 1703 taotlust. Toetust otsustati anda 356 projekti tegevuste ellu viimiseks.

Eestist esitatud projektidest said toetust (TalTech) Tallinna Tehnikaülikool ja Sillamäe Lastekaitse Ühing MTÜEestis tegutsevat asutustest osalevad 21 projektis 21 asutust, kellest üks ühing osaleb kahes projektis ning ühes projektis osaleb kaks partnerit Eestist.

EUROOPA AJALOOLISE MÄLU meetmesse laekus 255 tingimustele vastavat taotlust kokku 21 416 900€ ulatuses. Keskmiselt taotleti 83 988 € .

Meetme raames toetati 4 422 990 euroga 49 projekti, mille hindamispunktide summa oli vähemalt 82,5. Lisaks jäi 4 projekti 489 630€ ulatuses reservi, et lisavahendide võimaluselt toetust saada.

Eestist esitati vooru raames kolm taotlust, millest toetust sai  TalTech (Tallinna Tehnikaülikool) projektiga “Remember Hansen – migration, refugees and humanitarian aid” toetati 100 000 euroga. Projekti ülevaade.

Partnerina tegutsevad toetust saanud projektides

 • Rääma Noorte Ühing Noorus, projekt “Carta20”;
 • MTÜ Noorteühing Eesti 4h, projekt “Bridges in Time and Space”;
 • Tartu Ülikool, projekt “Democracy is Europe: Remember to Revive”.

SÕPRUSLINNADE MEETMES kandideeris I voorus 285 taotlust, millest üks taotlus võeti tagasi. Toetusi küsiti  4 995 995€ ulatuses, keskmiselt 17 530 eurot . Toetust sai 127 projekti  kokku 2 324 370 eurot.Eestist esitati vooru raames üks taotlus, mis jäi toetuseta.

II voorus kandideeris 272  taotlust. Toetusi küsiti 5 011 465€ ulatuses, keskmiselt 18 425 eurot. Toetust sai 106 projekti.

Partnerina tegutsevad toetust saanud projektides järgmised Eesti asutused:

I voor

 • Haapsalu Linnavalitsus, projekt “Die Zukunft Europas – Europäische Jugendbegegnung in Rendsburg”;
 • Rakvere linn, projekt “25th anniversary twin city meeting with the motto of ’The Values of Our Cities Enrich Europe’”.

II voor

 • Kõo Vallavalitsus, projekt “Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligentätigkeit in der Krise? Bedeutung für Kommunen und Europa”;
 • Saue Vallavalitsus, projekt “Ricominciamo Da Noi Per Una Europa Solidale Contro L’euroscetticismo”;
 • Lääne-harju Koostöökogu, projekt “We are EuROPE”.

LINNADE VÕRGUSTIKU MEETMESSE saadeti  I voorus 147 taotlust kokku 19 451 880€ ulatuses. Keskmiselt taotleti 132 325,71 eurot. Elluviimise rahastamiseks valiti 22 taotlust kogusummas 3 103 560 eurot.

II vooru saadeti 173 taotlust kokku 23 436 000€ ulatuses. Keskmiselt taotleti 135 470 eurot.  Elluviimise rahastamiseks valiti 19 taotlust.

Partnerina tegutsevad toetust saanud projektides järgmised Eesti asutused:

I voor

 • Valga Linnavalitsus, projekt “Europe of Diversity – Integration and Socialization of Migrants”;
 • Tartu linn, projekt “European voices challenging euroescepticism”;
 • Ida-Harju Koostöökoda, projekt “Europe Future of Young in Rural Area”;
 • MTÜ Töötuba Ratastel, projekt “Together in Order to Promote Solidarity”;
 • Eesti Linnade ja Valdade Liit, projekt “Active debate of Citizens: they are the Heritage for the European Future”;
 • Valga vald, projekt “Strings that unite us through migration”.

II voor

 • MTÜ Tunne, projekt “La transmission”;
 • MTÜ Töötuba Ratastel, projekt “Knowledge NOT Skepticism 2!”;
 • Mittetulundusühing Euro Kalliskivid, projekt “Património Cultural – Um Alicerce na Construção do Futuro da Europa”.

KODANIKUÜHISKONNA PROJEKTIDE meetmesse laekus 571 tingimustele vastavat taotlust kokku 72 714 130€ ulatuses. Keskmiselt taotleti 127 345 eurot.

Meetme raames toetati 4 478 950 euroga 33 projekti, mille hindamispunktide summa oli vähemalt 82. 

Eestist esitati vooru raames seitse taotlust, millest toetust sai Sillamäe Lastekaitse Ühing MTÜ projektiga “Towards inclusive and sustainable Europe ” toetati 150 000 euroga. Projekti ülevaade.

Partnerina tegutsevad toetust saanud projektides

 • Peace Action Community Estonia, “My Future is NOW”;
 • Citizen Os Foundation ja Mittetulundusühing Noored Ühiskonna Heaks, projekt “EuroChangeMakers”;
 • E-riigi Akadeemia Sihtasutus, projekt “Digital Democratic Empowerment and Mobilisation for a Stronger EU”;
 • MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, projekt “valUE – Solidarity Matters in a Leading Europe”.

Meemete raames välja antud toetuste inglisekeelne informatsioon asub EACEA uudiste voos siin.
TalTechile ja Sillamäe Lastekaitse Ühingule ning kõigile partnerina osalevatele projektidele soovime edukat tegutsemist ning mõjusaid projekte!


Lisainfo:

Evelyn Valtin

Koordinaator

 • Maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantide koordineerimine