Taotlejale

KÜSKi põhiliseks eesmärgiks on suurendada Eestis avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste tegevusvõimekust. Peamiselt teeme seda erinevate taotlusvoorude ja konkursside kaudu, võimaldades vabaühendusel kas iseenda või kogukonna arendamiseks toetust küsida. Samuti märkame tegusaid ühinguid ja ettevõtmisi ka ise ning anname parimatele iga-aastaselt stipendiumi näol tuge.

Kõikidel toetusvõimalustel on eraldi tingimused ja vormid ning kohati varieeruvad ka taotlejale esitatavad nõuded. Seetõttu on oluline enne taotlema asumist huvi pakkuva vooru või konkursiga end täpselt kurssi viia. Kui olete juba projekti läbi viiv ühing, leiate vajalikud aruande vormid oma taotlusvooru või konkursi lehelt. Lisaks taotlemise tingimustele reguleerivad KÜSKi toetuste hindamist ja kontrollimist veel mitmed dokumendid:

Lähtume vabakonna arendamisel võrdse kohtlemise põhimõtetest ning julgustame ka oma partnereid ja toetuse saajaid nende järgi tegutsemise poole püüdlema. Kuidas me mitmekesisust väärtustame ja võrdse kohtlemise põhimõtteid järgime, loe siit.

KÜSKi tegevus

KÜSKi tegevuse saab jagada järgnevalt:

 • Arenguhüpet ettevalmistavad taotlusvoorud
 • Arenguhüppe taotlusvoorud
 • Suursündmuste toetamine
 • Nupukate lahenduste inkubaatori läbiviimine koostöös partneriga
 • Iga-aastane stipendium aasta parimaks valitud MTÜle
 • Reisitoetused
 • Välisprojektide toetamine
 • Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine
 • Eesti väliskogukondade väljaannete toetusprogramm
 • Organisatsioonide arengueksperdid
 • MTÜ Maakondlike arenduskeskuste tasuta nõustamisteenus
 • Organisatsioonidele arengumaterjalid
 • Uuringutulemused

Teavitamine ja logod

Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. KÜSKi toetatud projekt ja selle täitmine peavad olema kajastatud taotleja või projekti veebilehel, kus on selgelt KÜSKi toetusele viidatud.Projekti teavitustegevustega seonduva võib planeerida eelarvesse sisse ning need tegevused tuleb ka taotlusvormis kirja panna.

Toetuse saajad on kohustatud viitama toetusele KÜSKi logoga ja/või sõnaliselt siseministeeriumi ja KÜSKi välja tuues. Sellist viitamist eeldame ka projekti üritustel, trükistel, infomaterjalidel, sh digitaalsetel, dokumentidel ja veebilehtedel. Ürituste puhul peab selgelt esile tulema ürituse seos KÜSKi toetusega. Alates suvest 2018 ei ole enam kohustuslik kasutada siseministeeriumi ja KÜSKi ühislogo, kuid soovi korral võib seda teha.

Valiku logofaile, mida kasutada, leiab siit:

KÜSKi värviline logo:

KÜSKi ühevärviline logo (alternatiivne variant):

Kui on vajalik kasutada võõrkeelset logo, leiab need siit:

KÜSKi inglisekeelne logo:

KÜSKi venekeelne logo:

 


Siseministeeriumi logo eraldi kasutamiseks leiate failid Riigikantselei kodulehelt.

Eesti väliskogukondade väljaannete toetusprogrammi toetusesaajad – Välisministeeriumi logod leiate siit:

 • Välisministeeriumi eestikeelsed logod:
  • PNG (läbipaistev taust)
  • PDF

 • Välisministeeriumi inglisekeelsed logod:
  • PNG (läbipaistev taust)
  • PDF

Kas teadsid, et KÜSKi logo sümboliseerib kolme sektori – avaliku, äri ja kodanikuühiskonna ehk nn kolmanda sektori – koostööd. Iga sammas logol kujutab ühte sektorit? Iga sektor on piisavalt eriline ja eraldiseisev, kuid KÜSK kuldkollase kaarena on nende ühendaja. Nii räägib logo KÜSKi rollist kolme sektori koostöö edendajana ja kodanikuühiskonna tugevdajana. Ikka selleks, et Eestis oleks elujõuline kodanikuühiskond.