Meist

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) asutati Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 korralduse nr 586 alusel. Tollane regionaalminister allkirjastas KÜSKi asutamisotsuse 21. jaanuaril 2008. aastal. KÜSK kanti äriregistrisse 18. veebruaril 2008 ja meie nõukogu esimene koosolek toimus 3. märtsil 2008. Esimesed kaksteist tegutsemise aastat asus KÜSKi kontor Tallinnas ning 2020. aastal kolis KÜSK Viljandisse Vabaduse plats 2 asuvasse riigimajja, kus asub praegugi. 

KÜSKi missioon

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on toetus-, arendus- ja tugikeskus, mis jõustades vabaühendusi tugevdab kogukondi ja kodanikuühiskonda.  

KÜSKi visioon

Eestis on elujõuline kodanikuühiskond, kus mõjusad vabaühendused ja aktiivsed kogukonnad on kasvulavaks omavahelisele koostööle, aktiivsele osalusele ja kodanikuteadlikkusele.

KÜSKi hankekord

KÜSKi inimesed

Nõukogu
Hindajad
Töötajad

KÜSKi Dokumendid

Põhikiri
Strateegia

Aruanded
SA KÜSKi logo

Kas teadsid, et KÜSKi logo sümboliseerib kolme sektori – avaliku, äri ja kodanikuühiskonna ehk nn kolmanda sektori – koostööd? Iga sammas logol kujutab ühte sektorit. Iga sektor on piisavalt eriline ja eraldiseisev, kuid KÜSK kuldkollase kaarena on nende ühendaja. Nii räägib logo KÜSKi rollist kolme sektori koostöö edendajana ja kodanikuühiskonna tugevdajana. Ikka selleks, et Eestis oleks elujõuline kodanikuühiskond.

KÜSK järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

KÜSK on liitunud organisatsioonide mitmekesisuse kokkuleppega ja järgib selle põhimõtteid. Samuti on KÜSKi tunnustatud Mitmekesisuse märgisega “Austame erinevusi”.

Võrdse kohtlemise põhimõtted

Õigus olla võrselt koheldud on iga inimese põhiõigus, mis pole sõltuvuses ühestki seadusest. See tähendab õigust olla erinev, ilma et seda peetakse halvemaks või et inimest koheldakse tema erisuse pärast alaväärsemalt. Võrdsus tähendab nende erisuste tunnustamist ja austamist (Mitmekesisus avalikus sektoris 2015).

Võrdne kohtlemine, eetilisus ja läbipaistvus KÜSKi töös

Me väärtustame mitmekesisuse kokkuleppega liitununa igapäevases töös inimeste erinevusi ja hindame võrdse kohtlemise põhimõtteid oma töötajate, partnerite, toetuse saajate ja laiema ringi kasusaajate seas.

Samuti järgime oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid ning nõuame seda ka vabaühendustelt toetuste taotlemise eeldusena.

Vabaühenduste rahastamisel peame oluliseks lisaks spetsiifilistele konkursside ja voorude tingimustele ka Ühenduste rahastamise juhendmaterjali soovitustest lähtumist, mis tagab toetuste jagamise läbipaistvuse, võrdse ligipääsu ja erinevate osapoolte kaasatuse. Õhutame teisigi rahastajaid selle juhendmaterjali järgi tegutsema.

Võrdse kohtlemise ja mitmekesisust väärtustavate põhimõtete järgimiseks ürituste korraldamisel oleme pannud paika praktilised soovitused, mida püüame võimalusel enda ürituste puhul järgida ja millest soovitame kinni pidada ka oma partneritel ja toetuse saajatel.

  • Ruum, milles üritust korraldatakse, peab olema ligipääsetav liikumispuudega inimestele;
  • kurtidele ja vaegkuuljatele peab pakkuma viipekeelset või kirjutustõlget – seda võimalust peab eelnevalt kommunikeerima ja soovijate olemasolul leidma vastava teenusepakkuja;
  • toitlustamisega ürituse puhul peab pakkuma võimalikult universaalset toitu, see tähendab, et arvestatud on gluteeni-, laktoosi- ja muude toidutalumatustega ning täistaimetoidu ehk vegantoidu vajadustega;
  • toitlustajalt soovitame küsida õiglase kaubanduse ehk fairtrade tooteid;
  • teenuse pakkujalt soovitame keskkonnasäästlikkust silmas pidades küsida tavaliste nõude kasutamist ühekordsete nõude asemel.

Erinevate vajadustega arvestamisest ja võimaluste pakkumisest anname oma ürituste kommunikatsioonis alati teada.

Lisaks sõnadele on näiteks ligipääsetavuse väljatoomiseks hea kasutada vastavaid märke liikumispuudega inimestele pakutavate võimaluste, vaegkuuljatega arvestamise jmt kohta.

Mitmekesisuse päev

Ligi 70 mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsiooni võtavad igal aastal osa mitmekesisuse päeva tähistamisest aprillikuu keskel, korraldades ise mitmekesisust väärtustavaid ja propageerivaid ettevõtmisi ja osaledes teiste korraldatud sündmustel. KÜSK liitus leppega 2015. aastal ning on seni iga kord mitmekesisuse päeva tähistanud. Seda päeva tähistades näitame, et iga inimene on meie jaoks tähtis ja erakordne.

Mitmekesisuse märgis “Austame erinevusi”

21. märtsil 2018 anti Eesti Inimõiguste Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi koostöös välja Mitmekesisuse märgis “Austame erinevusi” esimestele Eesti ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellele on mitmekesisus konkurentsieelis ja oluline väärtus. Nende 17 teerajaja hulgas oli ka KÜSK. See kinnitab, et austame oma töötajate ja klientide mitmekesisust.