Sotsiaalne Innovatsioon

14.05.2021 alustas KÜSK tegevust Euroopa Liidu poolt 80% ulatuses toetatud rahvusvahelises konsortsiumi kaheaastases projektis.

Konsortsiumi juhtpartneriks on Saksamaa ja teised partnerid on Inglismaa, Poola ja Taani. Eestis kuuluvad kompetentsikeskuse projekti partnerite võrgustikku Tallinna Ülikool, Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium.

Projekti raames loob Eesti eeldused sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse (SIKK) loomiseks, milles võtab KÜSK koordineeriva rolli luues sotsiaalse innovatsiooni infrastruktuuri raamistiku, mis koosneb kohalike partnerite võrgustikust – kuhu kuuluvad sotsiaalse innovatsiooni valdkonna poliitikakujundajad, eksperdid ja praktikud.

Projektil on kolm peamist fookust:

  1. sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamine Eestis
  2. Eesti sotsiaalse innovatsiooni meetodite tutvustamine partnerriikidele ja potentsiaalselt teistele ELi liikmesriikidele
  3. partnerriikide sotsiaalse innovatsiooni valdkonna parimate praktikatega tutvumine ja nende kogemusest õppimine

Projekti tegevuse käigus viiakse läbi töötubasid, koolitusi, seminare, sündmusi ja kohtumisi huvi- ja sihtgruppidele, sh sihtasutustele ja ettevõtetele, start-up’idele ja sotsiaalsetele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja riigi asutustele ning ka poliitikakujundajatele, finantseerimisasutustele, potentsiaalsetele investoritele ja teenuseosutajatele.

Analüüsitakse hiljutisi siseriikliku sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi uuringuid, koostatakse konkreetsed poliitilised soovitused sisendiks sotsiaalse innovatsiooni strateegia kujundamiseks ning sh juhitakse siseriikliku strateegia loomist. Lisaks vahendatakse teavet kodulehe kaudu ja edastatakse regulaarset uuriskirja.

Lisainfo kogu projekti kohta leiab veebilehelt https://si-alliance.eu/.