Projekti tutvustus

14.05.2021 alustas KÜSK tegevust Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond+ poolt 80% ulatuses toetatud rahvusvahelises konsortsiumi kaheaastases projektis.

Euroopa sotsiaalse innovatsiooni liidu nime kandva konsortsiumi juhtpartneriks on Saksamaa ja teised partnerid on Ühendkuningriigid, Poola ja Taani. Eestis kuuluvad kompetentsikeskuse projekti partnerite võrgustikku Tallinna Ülikool, Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium. Projekti kohta on loodud faktileht.

Projekti raames loob Eesti sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse, milles võtab KÜSK koordineeriva rolli luues sotsiaalse innovatsiooni infrastruktuuri raamistiku, mis koosneb kohalike partnerite võrgustikust – kuhu kuuluvad sotsiaalse innovatsiooni valdkonna poliitikakujundajad, eksperdid ja praktikud.

Projektil on kolm peamist eesmärki:

  1. sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamine Eestis.
  2. Eesti sotsiaalse innovatsiooni meetodite tutvustamine partnerriikidele ja potentsiaalselt teistele ELi liikmesriikidele.
  3. Partnerriikide sotsiaalse innovatsiooni valdkonna parimate praktikatega tutvumine ja nende kogemusest õppimine.

Projekti tegevuse käigus viiakse läbi töötubasid, koolitusi, seminare, sündmusi ja kohtumisi huvi- ja sihtgruppidele, sh sihtasutustele ja ettevõtetele, start-up’idele ja sotsiaalsetele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja riigi asutustele ning ka poliitikakujundajatele, finantseerimisasutustele, potentsiaalsetele investoritele ja teenuseosutajatele.

Analüüsitakse hiljutisi siseriikliku sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi uuringuid, koostatakse konkreetsed poliitilised soovitused sisendiks sotsiaalse innovatsiooni strateegia kujundamiseks ning sh juhitakse siseriikliku strateegia loomist. Lisaks vahendatakse teavet kodulehe kaudu ja edastatakse regulaarset uudiskirja.

Projekt on üks kuuest Euroopa Komisjoni toetatud projektist, mille eesmärk on luua riiklikud sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskused üle Euroopa Liidu. Kahe aasta jooksul (mai 2021–mai 2023) kujundavad ja arendavad sotsiaalse innovatsiooniga seotud organisatsioonid, teaduskeskused, Euroopa Sotsiaal Fond+ juhtasutused ja teised partnerid kompetentsikeskusi, mis saavad aidata oma riikidel sotsiaalset innovatsiooni edendada, sealhulgas ESF+ ja teiste EL programmide rahastamisel. Programmi kohta on ülevaatlik veebileht ja projektide faktilehed.

Lisainfo kogu projekti kohta leiab veebilehelt https://si-alliance.eu/.