Sotsiaalsest innovatsioonist

Sotsiaalne innovatsioon kujutab endast uusi ideid ja tegevusviise, mis pakuvad sotsiaalsetele probleemidele ja väljakutsetele varasematest paremaid lahendusi, mille tagajärjel muutub ühiskonna ja kogukonna toimimine tõhusamaks.

Sotsiaalne innovatsioon on sektorite ülene mõtteviis uute algatuste kujundamisel, elluviimisel. Sotsiaalsed innovatsioonid on loomingulised ning uusi väärtusi loovad lahendused ühiskondlikele probleemidele, millel on pikaajaline mõju, mis loovad uusi suhteid ja koostööd ning tõstavad inimeste heaolu. 

Sotsiaalset innovatsiooni tutvustab ingliskeelne taskuhäälingu intervjuu doktor Debbi Brockiga, kes on Catalyst 2030 süsteemi muutuste õppevaldkonna juhendaja. Catalyst 2030 on sotsiaalsete muutuste uuendajate ülemaailmne liikumine. Salvestus on valminud KÜSKis aprillis 2022 projekti “Parimad sotsiaalse innovatsiooni koostöö praktikad ideede kavandamisel ja elluviimisel vabaühendustes” raames ning on saanud võimalikuks tänu Baltic-American Freedom Foundationi (BAFF) rahastusele.”

Sotsiaalse innovatsiooni teemalised taskuhäälingud

“Sotsiaalse innovatsiooni Eurovisioon” on projekti taskuhäälingusaadete sari, mis võimaldab kuulata sotsiaalse innovatsiooni teemalisi vestlusi. Räägime erinevate üleeuroopalise kogukonna vahendajate, toetajate ja osalejatega ning uurime erinevaid sotsiaalse innovatsiooni nägemusi Euroopas. Innovatsiooni poliitiline, sotsiaalne ja kultuuriline kontekst on oluline ning nende mõistmine on ülioluline, et kiirendada õppimist ja piiriülest ja sektoritevahelist vahetust, et paremini valmistuda ühisteks ühiskondlikeks väljakutseteks, millega silmitsi seisame. Sari on salvestatud projekti Suurbritannia partneri Social Innovation Exchange poolt.